Menu rozwijane

02 lutego 2010
Posiedzenie Zespołu Koordynacyjnego

2 lutego 2010 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Koordynacyjnego Narodowej Rady Rozwoju. W spotkaniu uczestniczyli prof. Piotr Gliński, prof. Jerzy Osiatyński – członkowie NRR, Danuta Wawrzynkiewicz, Doradca Prezydenta RP oraz Paweł Wypych, Sekretarz Stanu w KPRP.

Zespół dokonał przeglądu tematów i harmonogramu kolejnych posiedzeń Rady. Zaproponowano, aby na najbliższym posiedzeniu NRR, zaplanowanym na 25 lutego br., dyskutować o stanie polskich finansów publicznych. Ostateczną decyzję o wyborze tematu obrad podejmie Prezydent RP.

 

Kolejne posiedzenia Rady należałoby poświęcić kwestiom w znaczny sposób wpływającym na wydatki państwowe (a więc sferze społecznej, służbie zdrowia), tematom determinującym dalszy rozwój Polski (infrastrukturze, funkcjonowaniu samorządu terytorialnego), sprawom edukacji, nauki i kultury.


Zespół zaproponuje członkom Rady, aby rozważyli możliwość przyjmowania po posiedzenia NRR rekomendacji, które stanowić będą ważny głos w debacie publicznej o wyzwaniach i celach rozwojowych stojących przed Polską.

 

Zespół zarekomenduje również transmisję na żywo w Internecie fragmentów posiedzeń Narodowej Rady Rozwoju, publikowanie po zakończeniu obrad komunikatu oraz sporządzanie biuletynu z najważniejszymi materiałami (referaty, istotne głosy w dyskusji, rekomendacje).

 

Zespół Koordynacyjny Narodowej Rady Rozwoju został ustanowiony podczas I posiedzenia Rady w dniu 7 stycznia 2010 r.

 

Zadaniem Zespołu jest merytoryczne przygotowywanie posiedzeń NRR oraz opiniowanie istotnych spraw organizacyjnych.

W jego skład powołano:

·                                 prof. Piotra Glińskiego,

·                                 prof. Andrzeja Koźmińskiego,

·                                 prof. Jerzego Osiatyńskiego,

członków NRR oraz

·                                 Pawła Wypycha, Sekretarza Stanu,

·                                 Danutę Wawrzynkiewicz, Doradcę Prezydenta RP,

reprezentujących Kancelarię Prezydenta.