Menu rozwijane

16 marca 2010
Drugie spotkanie Zespołu Koordynacyjnego
Drugie spotkanie Zespołu Koordynacyjnego
o1504796742.jpg
o845848475.jpg

16 marca 2010 r. po raz drugi spotkali się członkowie Zespołu Koordynacyjnego Narodowej Rady Rozwoju. W spotkaniu uczestniczyli członkowie NRR – prof. Piotr Gliński, prof. Andrzej Koźmiński, prof. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka i prof. Jerzy Osiatyński oraz przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP – pani Danuta Wawrzynkiewicz, doradca Prezydenta RP, i pan Paweł Wypych, Sekretarz Stanu w KPRP.

 

Zaproponowano, żeby kolejne posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju odbyło się 26 kwietnia 2010 r., a tematem dyskusji była sytuacja polskiej służby zdrowia. Ostateczną decyzję dotyczącą tematyki i terminu spotkania podejmie jednak Prezydent Lech Kaczyński.


Zdaniem Zespołu następna debata Rady powinna być kontynuacją ostatniego posiedzenia (z 2 marca br.), które dotyczyło stanu i perspektyw polskich finansów publicznych. Referaty i dyskusja miałyby się koncentrować na trzech obszarach: dochodów, wydatków budżetowych oraz społecznych konsekwencji założeń budżetu państwa.

 

Członkowie Zespołu Koordynacyjnego zaproponowali też, żeby podsumowaniem obrad NRR były publikowane drukiem raporty tematyczne. Będą one zawierać treść wystąpień Prezydenta RP oraz wygłoszonych referatów, zredagowany i autoryzowany stenogram dyskusji, a także opracowania nadesłane przez członków Rady i inne osoby. Po posiedzeniach NRR będą też publikowane stanowiska Rady z rekomendacjami, których adresatami będą: Rada Ministrów, komisje sejmowe i senackie oraz właściwe instytucje publiczne.