Menu rozwijane

01 listopada 2008

Na wniosek Teatru Muzycznego w Lublinie:
Superwidowisko operowe La Traviata Giuseppe Verdiego
(29-30 listopada 2008 r.)


Na wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji w Warszawie:
VI edycji konkursu Człowiek bez barier
(listopad 2008 r. - gala wręczenia nagród laureatom konkursu)


Na wniosek PERISCOPE w Warszawie
Serial dokumentalny „Szpital wielki jak świat” realizowany przez Program 1 Telewizji Polskiej


Na wniosek p. Jana Bończy-Szabłowskiego:
Wieczory Schulzowskie
(19-21 listopada 2008 r. Szczecin)


Z okazji Dnia Zapobiegania Krzywdzeniu i Wykorzystywaniu Dzieci
konferencja pt. „Czy dobre prawo wystarczy? Bariery w rozwoju rodzinnych form opieki zastępczej”
(19 listopada 2008 r. Rezydencja Belweder, Warszawa)