Menu rozwijane

01 lutego 2008

Na wniosek Caritas Polska w Warszawie:
Spotkanie osób niepełnosprawnych i ubogich z okazji Światowego Dnia Chorego
(11-13 lutego 2008 r. Warszawa)


Na wniosek Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej:
X Wenta Dobroczynna, z której dochód zostanie przekazany na dalszy rozwój ośrodka prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Dobrym Mieście
(4 lutego 2008 r. Olsztyn)