Menu rozwijane

01 marca 2008

Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Słabosłyszących i Niesłyszących w Kielcach:
XVI Ogólnopolski Konkurs Znajomości Języka Polskiego
(14-16 marca 2008 r.)


Na wniosek Fundacji Sue Ryder w Warszawie:
IV Charytatywna Aukcja dzieł sztuki na rzecz ciężko chorych mieszkanek Domu Sue Ryder w Konstancinie
(9 marca 2008 r. Warszawa)


Na wniosek p. Wiesny Mond-Kozłowskiej, Dyrektor III Międzynarodowego Festiwalu Antropologii Tańca w Krakowie:
III Międzynarodowy Festiwal Antropologii Tańca Ciało Ludzkie Znak Uniwersalny: Metafizyka Tańca w Kulturach Azji
(Marzec 2008, Kraków)


Na wniosek Fundacji „Europa Kobiet – Instytut Europejski” w Warszawie:
międzynarodowa konferencja Edukacja kobiet, a wychowywanie dzieci dla tolerancji międzykulturowej
(marzec 2008, Warszawa)