Menu rozwijane

20 października 2009
 • Na wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji w Warszawie:
  VII edycję konkursu „Człowiek bez barier”
  (5 listopada 2009 r. – uroczysta gala wręczenia nagród laureatom konkursu)
 • Na wniosek Stowarzyszenia na rzecz dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi „GEN” w Poznaniu
  VI Zjazd Rodzin Osób z Rzadkimi Zespołami Chromosomowymi
  (20-22 listopada 2009 r. Poznań)
 • Na wniosek Prezydenta Miasta Poznania:
  Młodzieżowy Szczyt Klimatyczny Poznaniu
  (26 listopada 2009 r. Poznań)
 • Na wniosek Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie:
  Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych pt. „Twórczość nie zna barier”
  (28 listopada 2009 r. Szczecin)
 • Na wniosek Ligi Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego:
  Obchody Międzynarodowego Dnia Niepełnosprawnych
  (30 listopada- 3 grudnia 2009 r.)