Menu rozwijane

08 lutego 2010
 • Na wniosek Prezesa Związku Miast Polskich Pana Ryszarda Grobelnego: Samorządowe Forum Kobiet w ramach poznańskiego Kongresu 20-lecia Samorządu Terytorialnego
  (9 marca 2010 r. – Poznań)
 • Na wniosek Dyrekcji Samorządowego Przedszkola nr 28 w Krakowie:
  VI Konferencja Nauczyciele – Nauczycielom” poświęcona integracji dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach publicznych
  (24 marca 2010 r. Kraków)
 • Na wniosek Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Fundacji Rozwoju Wsi i Rolnictwa im. N. Aleksiewicza w Warszawie:
  VII edycja Ogólnopolskiej Prezentacji Stołów Świątecznych „Wielkanocna Baba”
  (28 marca 2010 r. Warszawa)
 • Na wniosek Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Łódzkiej:
  IX aukcja charytatywna strusich pisanek pod hasłem „ Malowane Nadzieją”
  (29 marca 2010 r. Łódź)
 • Na wniosek J.E. Pana Françoisa Barry Delongchampsa Ambasadora Republiki Francuskiej: Kolacja charytatywna i aukcja sztuki na rzecz ofiar tragedii trzęsienia ziemi na Haiti (29 marca 2010 r. Warszawa)
 • Na wniosek MaterCare International - międzynarodowej organizacji położników i ginekologów: Projekt Kompleksowego Programu Opieki Położniczej w Isiolo w Kenii