Biografia

Maria Kaczyńska, Małżonka Prezydenta RP urodziła się w Machowie. Córka Lidii i Czesława Mackiewiczów. Jej matka była nauczycielką, a ojciec leśniczym. Rodzina przybyła na teren dzisiejszej Polski z Wilna. Ojciec walczył w wileńskiej partyzantce, jeden z jego braci w szeregach Korpusu gen. Andersa pod Monte Cassino. Drugi brat zginął w Katyniu.

Szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące Maria Kaczyńska ukończyła w Rabce Zdroju. Studiowała w Sopocie na Wydziale Transportu Morskiego Wyższej Szkoły Ekonomicznej (dzisiaj Uniwersytet Gdański), a po uzyskaniu dyplomu rozpoczęła pracę w Instytucie Morskim w pracowni badań koniunkturalnych, gdzie zajmowała się badaniami perspektyw rozwoju rynków frachtowych na Dalekim Wschodzie.

W 1978 r. wyszła za mąż za Lecha Kaczyńskiego, ówcześnie asystenta na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. W 1980 r. urodziła się córka Marta. Po długim urlopie macierzyńskim oraz urlopie bezpłatnym nie wróciła już do pracy zawodowej. W latach 80. zajmowała się wychowaniem córki, tłumaczeniami z języka angielskiego i francuskiego, lekcjami oraz wspomaganiem męża w działalności opozycyjnej i podziemnej.

Małżonka Prezydenta RP nie ma własnej fundacji, lecz patronuje organizacjom charytatywnym. Wspiera swoim autorytetem środowiska artystyczne, kultywujące rodzimą kulturę i tradycję. Bardzo ważna dla niej jest promocja własnego kraju w świecie zmierzająca do eliminowania fałszywych, negatywnych stereotypów w ocenie Polski i Polaków.

Maria Kaczyńska interesuje się sztuką - teatrem, muzyką, baletem. Lubi podróże, bo dzięki nim poznaje życie i obyczaje innych narodów. Ceni sobie życie rodzinne. Bardzo lubi spędzać czas ze swoimi wnuczkami: Ewą i Martyną.

Mówi po angielsku i francusku, zna trochę język hiszpański i rosyjski.

Jest spod znaku Lwa, kojarzonego z silną osobowością. Ma pogodne usposobienie i poczucie humoru. W strojach i ozdobach preferuje styl klasyczny.

* * *

Tragiczna śmierć

Pierwsza Dama Maria Kaczyńska zginęła 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie rządowego samolotu TU-154 pod Smoleńskiem, w drodze na uroczystości 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

Maria Kaczyńska wraz z mężem Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i towarzyszącą im delegacją, leciała do Katynia, gdzie wraz z przedstawicielami Rodzin Katyńskich, a także parlamentarzystami, duchownymi, kombatantami, żołnierzami Lech Kaczyński miał złożyć hołd Polakom zamordowanym przez NKWD na mocy decyzji z 5 marca 1940 r. Biura Politycznego WK. W katastrofie zginęło 96 osób.

Para Prezydencka została pochowana 18 kwietnia 2010 w podziemiach katedry na Wawelu w Krakowie.