Członkostwa honorowe Pierwszej Damy

  1. Małżonka Prezydenta RP przyjęła zaproszenie do udziału w Honorowym Komitecie uroczystości nadania imienia Rudolfa Modrzejewskiego Mostowi Fordońskiemu w Bydgoszczy.
  2. Pani Maria Kaczyńska przyjęła propozycję przewodniczenia Honorowemu Komitetowi Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego na terenie Uniwersytetu Południowej Kalifornii w Los Angeles. 
  3. Pani Prezydentowa przyjęła godność Prezesa Honorowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego - „Dziadka" „Przywrócić Dzieciństwo". Wsparcia takiego udzieliła prezydentowa Maria Mościcka w okresie międzywojennym.
  4. Małżonka Prezydenta RP przyjęła zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym Budowy „Wioski Serca im. Jana Pawła II” w Mysłowicach.
  5. Małżonka Prezydenta RP przyjęła zaproszenie do udziału w Honorowym Komitecie Fundacji Sztandaru Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.
  6. Małżonka Prezydenta RP przyjęła propozycję przewodniczenia Honorowemu Komitetowi Rozwoju Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie.
  7. Małżonka Prezydenta RP przyjęła zaproszenie do udziału w Honorowym Komitecie Obchodów XX–lecia Towarzystwa Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Brodnicy
  8. Małżonka Prezydenta RP przyjęła zaproszenie do udziału w Honorowym Komitecie V Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych.