Menu rozwijane

Uroczystość uhonorowania Polaków, którzy ratowali Żydów w czasie Zagłady

Uroczystość uhonorowania Polaków, którzy ratowali Żydów w czasie Zagłady

Uroczystość uhonorowania Polaków, którzy ratowali Żydów w czasie Zagłady

Uroczystość uhonorowania Polaków, którzy ratowali Żydów w czasie Zagłady

Uroczystość uhonorowania Polaków, którzy ratowali Żydów w czasie Zagłady

10 lutego 2010

Pierwsza Dama podczas uroczystości w Rzeszowie

1398777470.jpg
61871415.jpg
274952947.jpg
426103847.jpg
1618111411.jpg