Polityka prorodzinna

Jednym z priorytetów konstytucyjnej działalności prezydenta RP jest dobro polskiej rodziny. Od początku swojej kadencji Lech Kaczyński popiera i inicjuje wszelkie działania na rzecz umacniania praw rodzin, polepszania ich sytuacji ekonomicznej i otwierania nowych perspektyw rozwoju.

Listy i spotkania z ludźmi

Inspiracją podejmowanych działań są listy od obywateli, którzy piszą do prezydenta oraz spotkania się ludźmi podczas wizyt i podróży. Chcąc poznać problemy różnych grup społecznych Lech Kaczyński często zaprasza do Pałacu Prezydenckiego gości z rożnych stron kraju i odmiennych środowisk.

Lech Kaczyński wspiera swoim autorytetem zwłaszcza te działania, które chronią rodziny przed negatywnymi skutkami kryzysu gospodarczego, służą poprawie jej kondycji i trwałości, wzmacniają rolę wychowawczą, tworzą warunki do harmonijnego łączenia pracy zawodowej kobiet z obowiązkami rodzinnymi, przeciwdziałają patologiom i stereotypom oraz uczą wrażliwości i tolerancji.

Zmiana poglądów i postaw

Z inicjatywy prezydenta powstaje wiele projektów społecznych, których celem jest pobudzanie aktywności społecznej, inicjowanie zmian w postawach i poglądach oraz otoczeniu ludzi.

Wśród działań tego typu wymienić można zorganizowanie dwóch debat „Współczesna rola ojca” i „Sędzia rodzinny w Polsce i na świecie”. Pierwsza z nich zwracała uwagę na znaczenie ojca w procesie wychowywania dzieci. Podczas drugiej dyskutanci z wielu środowisk opiniotwórczych zastanawiali się, co należy robić, aby podnosić jakość i skuteczność orzecznictwa sądów rodzinnych, jakie problemy powinny być rozwiązane, aby sędzia rodzinny i współdziałające z nim instytucje jak najlepiej służyły ochronie dziecka i rodziny.

Efektem tych debat jest nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, którą prezydent podpisał w listopadzie ubiegłego roku. Znalazły się w nim rozwiązania lepiej chroniące prawa dzieci.

W trosce o prawa kobiet

Przywiązując szczególną wagę do problemów kobiet z różnych środowisk, prezydent spotykał się z matkami więźniarkami terroru stalinowskiego, matkami i żonami żołnierzy stacjonujących w Iraku czy z wynalazczyniami, laureatkami wielu prestiżowych nagród międzynarodowych.

W trosce o zdrowie

Z kondycją rodziny ściśle jest związany stan zdrowia Polek i Polaków. Dlatego Kancelaria Prezydenta zorganizowała m.in. konferencje poświęcone: ochronie zdrowia psychicznego w Polsce nt. „Podjąć wyzwania, szukać rozwiązań”, walce z chorobami nowotworowymi pt. „Co wiem o tobie, co wiem o sobie, chcemy wygrać z rakiem” oraz zdrowiu dzieci.

W trosce o młode pokolenia

Wiele projektów zrealizowanych pod patronatem prezydenta dotyczy młodego pokolenia. Lech Kaczyński wielokrotnie podkreślał, że zależy mu na formowaniu pokolenia odpowiedzialnych, twórczych ludzi, aktywnie kształtujących otaczającą ich rzeczywistość.

Najmłodsi obywatele Rzeczypospolitej Polskiej kilka razy w roku spotykają się z Parą Prezydencką i uczestniczą w programach organizowanych przez Kancelarię Prezydenta RP.

W trosce o niepełnosprawnych

Prezydent Lech Kaczyński i Pani Maria Kaczyńska nie zapominają o problemach osób niepełnosprawnych. W trosce o zwiększenie ich udziału w wyborach samorządowych Kancelaria Prezydenta wspólnie z Centrum Wolontariatu prowadziła ogólnopolską akcję „Razem dla Naszego Miasta”. W 2006 r. w uznaniu zaangażowania na rzecz tej grupy społecznej prezydent został nagrodzony przez Światowy Komitet ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Instytut Franklina i Eleonory Rooseveltów. W uroczystości uczestniczył także Sekretarz Generalny ONZ Kofi Annan.

W trosce o pokrzywdzonych przez los

W szczególnych przypadkach Kancelaria Prezydenta RP udziela pomocy osobom pokrzywdzonym w sytuacjach o charakterze losowym. Z tej doraźnej pomocy skorzystali miedzy innymi powodzianie, pogorzelcy, rodziny znajdujące się w skrajnie trudnej sytuacji społecznej, cierpiący na nieuleczalne choroby.