Silna i nowoczesna armia

Podstawowym elementem obrony narodowej są Siły Zbrojne RP, których Zwierzchnikiem jest prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Strategiczna wizja Sił Zbrojnych RP zawarta jest w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, zatwierdzonej przez prezydenta RP 13 listopada 2007 r.

Lech Kaczyński inicjuje działania, dzięki którym w dynamicznie zmieniającym się świecie nasza armia przejdzie transformację umożliwiającą dopasowanie jej zdolności obronnych do nowych zagrożeń.

Armia ochotników

Już w październiku 2006 r. Lech Kaczyński ogłosił, iż nasze wojsko będzie w pełni profesjonalne, czyli złożone wyłącznie z ochotników – zawodowców, dobrze wyszkolonych i wyposażonych. Ponadto analizując doświadczenia zachodnich sojuszników uznał, że ten niezwykle skomplikowany proces musi zostać rozłożony w czasie, ponieważ wtedy nie wpłynie negatywnie na jakość naszych Sił Zbrojnych.

Udział w misjach

Prezydent RP uważa, iż wojsko stanowi element polityki zagranicznej. Jeśli Polska chce należeć do państw liczących się w świecie, jej żołnierze muszą dbać o zapewnienie bezpieczeństwa także na obszarach poza granicami własnego kraju. Muszą włączać się w misje prowadzone pod auspicjami ONZ, NATO, UE oraz koalicji międzynarodowych.

Dlatego Lech Kaczyński jest zwolennikiem czynnego uczestnictwa naszych oddziałów w misji afgańskiej, a wcześniej popierał udział polskich żołnierzy służących w PKW w Iraku. Prezydent RP sprzeciwia się jednocześnie likwidowaniu misji funkcjonujących pod sztandarami Organizacji Narodów Zjednoczonych.

To właśnie misje w Iraku i Afganistanie doprowadziły do faktycznego przeobrażenia naszego wojska. Z armii poligonowej powstała armia sprawdzona w boju. W opinii prezydenta dzięki doświadczeniom z Iraku i Afganistanu nasze wojsko, lepiej niż przez tymi misjami, jest w stanie bronić granic Polski.

Awanse dla zdolnych i doświadczonych

Awansując na stopnie generalskie i wyznaczając na najważniejsze stanowiska w Siłach Zbrojnych, Lech Kaczyński kieruje się zasadą promowania oficerów młodych, z wiedzą zdobytą w nowoczesnych uczelniach wojskowych oraz doświadczeniem wyniesionym z misji.

Pielęgnowanie tradycji

W opinii prezydenta RP armia musi dbać o swoją tożsamość i tradycje. Ma być powodem do dumy dla Polaków. Dlatego w 2007 roku z okazji Święta Wojska Polskiego na polecenie Zwierzchnika Sił Zbrojnych przygotowano pierwszą od lat defiladę wojskową. Było to zdarzenie cieszące się niezwykłym zainteresowaniem milionów Polaków.