Sojusz ze Stanami Zjednoczonymi

W bieżącym roku obchodzimy 90 rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych przez Polskę i Stany Zjednoczone Ameryki po pierwszej wojnie światowej, kiedy to nasz kraj odzyskał niepodległość po ponad 120 latach niewoli. W tym roku przypada również 20 rocznica upadku komunizmu w Polsce oraz 10-lecie naszej obecności w NATO. Od odzyskania przez nasz kraj pełnej suwerenności, umożliwiającej rozbudowę struktur demokratycznych państwa, nasze stosunki ze Stanami Zjednoczonymi nabrały nowego, głębszego wyrazu. Przynależność do NATO oraz strategiczny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki pozostają dla Polski najważniejszymi gwarancjami bezpieczeństwa.

Polska w ostatnich latach pozostawała aktywnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, wspierając do końca października 2008 roku obecnością swoich oddziałów misję w Iraku oraz do chwili obecnej - w Afganistanie. W 2008 roku, kierując się przekonaniem o konieczności zapewnienia bezpieczeństwa obszarowi transatlantyckiemu, podpisaliśmy ze Stanami Zjednoczonymi pakiet porozumień o umieszczeniu elementu tarczy rakietowej na terytorium naszego kraju, w tym deklarację o strategicznej współpracy. Istotnym elementem naszej współpracy z USA pozostaje kwestia wzmocnienia zdolności obronnych Polski.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku poszerzyło płaszczyznę współpracy Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Jako członek europejskiej wspólnoty, Polska popiera rozwój dialogu transatlantyckiego.

Ważne dla nas jest także wykorzystanie możliwości, jakie daje współpraca multilateralna w ramach NATO i na forum ONZ. Prezydent RP wielokrotnie akcentował znaczenie solidarności dla rozwiązywania międzynarodowych problemów. Szczególnie mocny fundament dla solidarnej współpracy Polski ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki oraz demokracjami europejskimi stanowią wspólnie wyznawane wartości.

Wysoki poziom oraz intensywność polsko-amerykańskich kontaktów politycznych odzwierciedla wagę tych relacji dla Polski. Kierując się troską o jak najkorzystniejszy kierunek rozwoju stosunków naszego kraju ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, Prezydent Kaczyński niejednokrotnie podczas spotkań oraz rozmów telefonicznych miał okazję wymieniać opinie z amerykańskimi przywódcami na tematy priorytetowe w relacjach dwustronnych oraz wielostronnych.

Nasze stosunki ze Stanami Zjednoczonymi mają wymiar szczególny także z uwagi na fakt, że w kraju tym przez lata osiedlało się wielu polskich emigrantów, tworząc największe poza granicami Polski skupisko Polaków i osób o polskich korzeniach. Współpraca z amerykańskimi środowiskami polonijnymi w zakresie umacniania łączących nas więzi i promowania Polski za oceanem stanowi niezwykle ważne zadanie. Prezydent Lech Kaczyński dba o utrzymywanie żywych kontaktów z Rodakami zza oceanu; przy okazji pobytów w Stanach Zjednoczonych wielokrotnie brał udział w spotkaniach z przedstawicielami organizacji polonijnych i z amerykańską Polonią.