Wspólna Komisji Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 Od dnia 6 października 2009 r. powołana została przez Prezydenta RP 15-osobowa Wspólna Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w następującym składzie:

L.p.

Nazwisko i imię

Funkcja

Zgłoszeni przez

   1.   

Szołno-Koguc Jolanta

Przewodniczący

Szefa Kancelarii Prezydenta RP

   2.   

Brysiewicz Jarosław

Zastępca Przewodniczącego

Szefa Kancelarii Prezydenta RP

   3.   

Adamowicz Maciej Mieczysław

Członek

Rzecznika Praw Dziecka

   4.   

Dąbrowski Józef Władysław

Członek

Prezesa Trybunału Konstytucyjnego

   5.   

Grodź Józef Antoni

Członek

Rzecznika Praw Obywatelskich

   6.   

Iwicka Katarzyna Sylwia

Członek

Marszałka Senatu

   7.   

Maszkiewicz Paweł

Członek

Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

   8.   

Niezgódka-Medek Małgorzata Urszula

Członek

Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa

   9.   

Nowak Szymon Hiromi

Członek

Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

 10.  

Przepióra Jarosław

Członek

Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

 11.  

Puzyniak Anna

Członek

Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

 12.  

Swiboda Krzysztof

Członek

Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

 13.  

Szcześniak Bohdan Aleksander

Członek

Kierownika Krajowego Biura Wyborczego

 14.  

Wiśniewska Agnieszka

Członek

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 15.  

Witkowska Grażyna Teresa

Członek

Głównego Inspektora Pracy

Zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) kadencja WKO trwa 4 lata i upływa 5 października 2013 r.

Rzecznik dyscypliny finansów publicznych

 (właściwy w sprawach rozpatrywanych przez Wspólną Komisję Orzekającą)

Funkcje kontynuują:

L.p.

Nazwisko i imię

Funkcja

Zgłoszeni przez

     1.  

Bolek Tomasz

Rzecznik dyscypliny finansów publicznych

Prezesa Najwyższej Izby Kontroli

     2.  

Olszewska-Perkiel Teresa

Zastępca Rzecznika dyscypliny finansów publicznych

Marszałka Sejmu