Nigdy Was nie zapomnimy

W katastrofie samolotu specjalnego na lotnisku pod Smoleńskiem, oprócz Pary Prezydenckiej i ministrów, zginęli pracownicy Kancelarii Prezydenta, a także kapelan i osobisty lekarz Prezydenta RP. Wspominamy ich wszystkich.

Ludziom prezydenta - zdjęcie w treści wpisuLech Kaczyński, urodzony 18 czerwca 1949 roku w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1977 roku podjął współpracę z Biurem Interwencji Komitetu Obrony Robotników. Rok później związał się z Wolnymi Związkami Zawodowymi. W Sierpniu’80 został doradcą gdańskiego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej. W 1981 roku był delegatem na I Zjazd Krajowy „Solidarności” i przewodniczącym XI Zespołu Komisji Zjazdowej ds. stosunków z PZPR. Od lipca 1981 członek zarządu regionalnego gdańskiej NSZZ „Solidarność”. W stanie wojennym za aktywność w ruchu solidarnościowym został internowany. Brał udział w rozmowach w Magdalence oraz w rozmowach przy Okrągłym Stole w zespole do spraw pluralizmu związkowego. Po 1989 roku pełnił funkcję ministra stanu ds. bezpieczeństwa w Kancelarii Prezydenta RP, nadzorował prace Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W 1991 roku zdobył mandat posła na Sejm I kadencji z listy Porozumienia Centrum. W latach 1992-95 prezes Najwyższej Izby Kontroli. W 2000 roku został powołany przez premiera Jerzego Buzka na stanowisko ministra sprawiedliwości. W 2001 roku stanął na czele Komitetu Krajowego „Prawo i Sprawiedliwość”. Uzyskał mandat posła na Sejm IV kadencji z okręgu gdańskiego. 18 listopada 2002 roku został wybrany na Prezydenta m.st. Warszawy, a 1 sierpnia 2004 roku, w 60. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, otworzył Muzeum Powstania Warszawskiego. Od 23 grudnia 2005 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Ludziom prezydenta - zdjęcie w treści wpisu nr 1Maria Kaczyńska, urodzona w Machowie, małżonka Prezydenta RP. Absolwentka Wydziału Transportu Morskiego Wyższej Szkoły Ekonomicznej (dzisiaj Uniwersytet Gdański), od 1978 roku żona Lecha Kaczyńskiego. Po urodzeniu córki i długim urlopie macierzyńskim i bezpłatnym nie wróciła już do pracy zawodowej. W latach 80. zajmowała się wychowaniem córki, tłumaczeniami z języka angielskiego i francuskiego, lekcjami oraz wspomaganiem męża w działalności opozycyjnej i podziemnej.

Ludziom prezydenta - zdjęcie w treści wpisu nr 2Władysław Stasiak, ur. 15 marca 1966 r. we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Był Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, zastępcą Prezydenta m. st. Warszawy odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe i wdrażanie wydziałów obsługi mieszkańców. Od stycznia zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta, 27 lipca 2009 r. powołany na stanowisko Szefa Kancelarii Prezydenta RP.

Ludziom prezydenta - zdjęcie w treści wpisu nr 3Aleksander Szczygło, urodzony 27 października 1963 r. w Jezioranach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, w latach 90. był asystentem senatora Lecha Kaczyńskiego oraz specjalistą w biurze prawnym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, poseł na Sejm RP. Był szefem Kancelarii Prezydenta w 2006 roku, potem ministrem obrony narodowej. 15 stycznia 2009 roku prezydent Lech Kaczyński powołał go na szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Ludziom prezydenta - zdjęcie w treści wpisu nr 4Paweł Wypych, urodzony 20 lutego 1968 roku w Otwocku. Absolwent Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Był Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, głównym doradcą Prezesa Rady Ministrów, Prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także instruktorem harcerskim i  harcmistrzem w Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Od 11 grudnia 2007 r. pełnił funkcję Doradcy Prezydenta RP. 30 kwietnia 2009 r. został mianowany Sekretarzem Stanu Kancelarii Prezydenta RP.

Ludziom prezydenta - zdjęcie w treści wpisu nr 5Mariusz Handzlik, urodzony 11 czerwca 1965 r. w Bielsku Białej. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Był doradcą Prezesa Rady Ministrów ds. polityki zagranicznej, pierwszym sekretarzem i radcą ds. polityczno-wojskowych w Ambasadzie RP w Waszyngtonie, dyrektorem Departamentu Polityki Eksportowej w MSZ oraz wicedyrektorem w Departamencie Polityki Bezpieczeństwa w MSZ. Był ambasadorem tytularnym i przewodniczącym Reżimu Kontrolnego Technologii Rakietowych (MTCR), ministrem w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Narodach Zjednoczonych. W latach 2006-2008 Dyrektor Biura Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezydenta RP. 9 października 2008 r. Prezydent Lech Kaczyński wręczył Mariuszowi Handzlikowi akt powołania na Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Ludziom prezydenta - zdjęcie w treści wpisu nr 6Barbara Mamińska
urodzona 10.11.1957 r. w Pruszkowie. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. W latach 2002-2005 współpracowała z Panem Prezydentem Lechem Kaczyńskim w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. Zatrudniona w Kancelarii Prezydenta RP od 2005 r. na stanowisku Dyrektora Biura Kadr i Odznaczeń.

Ludziom prezydenta - zdjęcie w treści wpisu nr 7Katarzyna Doraczyńska urodzona 03.10.1978 r. w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Zatrudniona w Kancelarii Prezydenta RP od 2007 r. – od niedawna na stanowisku Zastępcy Dyrektora Gabinetu Szefa Kancelarii.

Ludziom prezydenta - zdjęcie w treści wpisu nr 8Dariusz Jankowski urodzony 08.07.1955 r. w Warszawie. Zatrudniony w Kancelarii Prezydenta RP od 1993 r. na stanowisku aspiranta w Zespole Obsługi Organizacyjnej Prezydenta.

Ludziom prezydenta - zdjęcie w treści wpisu nr 9Izabela Tomaszewska urodzona 13 września 1955 r. w Kwidzynie, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Dyrektor Zespołu Protokolarnego Prezydenta. W Kancelarii Prezydenta RP od stycznia 2006 r.

Ludziom prezydenta - zdjęcie w treści wpisu nr 10płk. dr hab. nauk med. Wojciech Lubiński urodzony 04.10.1969 r. w Rykach. Doktor Nauk Medycznych, Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Lekarz Prezydenta RP od 2006 r.

ks. Roman Indrzejczyk, urodzony 14 listopada 1931 r. w Żychlinie, Ludziom prezydenta - zdjęcie w treści wpisu nr 11ukończył Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Kapelan Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od stycznia 2006 r.

Nigdy Was nie zapomnimy.

Przyjaciele z Kancelarii Prezydenta RP