17.07.2009
Dnia 17 lipca 2009 r. Prezydent RP odmówił podpisania ustawy (weto) z dnia 24 czerwca 2009 r. o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych.
09.03.2009
9 marca 2009 r. Prezydent RP skierował do Sejmu RP wniosek o ponowne rozpatrzenie - ustawę z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
12.01.2009
12 stycznia 2009 r. Prezydent RP odmówił podpisania ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych.
29.12.2008
29 grudnia 2008 r. Prezydent RP skierował do Sejmu wniosek o ponowne rozpatrzenie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.
15.12.2008
Dnia 15 grudnia 2008 r. Prezydent RP złożył do Sejmu RP wniosek (weto) do ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o emeryturach pomostowych.
29.11.2008
Dnia 29 listopada 2008 r. Prezydent RP skierował do Sejmu RP wniosek o ponowne rozpatrzenie ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.
29.11.2008
Dnia 29 listopada 2008 r. Prezydent RP skierował do Sejmu RP wniosek o ponowne rozpatrzenie ustawy z dnia 23 października 2008 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r.
28.11.2008
Dnia 28 listopada 2008 r. Prezydent RP skierował do Sejmu RP wniosek o ponowne rozpatrzenie ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
27.11.2008
Dnia 27 listopada 2008 r. Prezydent RP wniósł do Sejmu RP wniosek o ponowne rozpatrzenie ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.
27.11.2008
Dnia 27 listopada 2008 r. Prezydent RP wniósł do Sejmu RP wniosek o ponowne rozpatrzenie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zakładach opieki zdrowotnej.
27.11.2008
Dnia 27 listopada 2008 r. Prezydent RP wniósł do Sejmu RP wniosek o ponowne rozpatrzenie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o pracownikach zakładów opieki zdrowotnej.
27.11.2008
Dnia 27 listopada 2008 r. Prezydent RP wniósł do Sejmu RP wniosek o ponowne rozpatrzenie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. Przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony zdrowia.
24.11.2008
24 listopada 2008 r. Prezydent RP wysłał wniosek o ponowne rozpatrzenie przez Sejm RP ustawy z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
24.07.2008
24 lipca 2008 r. Prezydent RP skierował do Sejmu RP wniosek o ponowne rozpatrzenie ustawy z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw.
03.07.2008
3 lipca 2008 r. Prezydent RP skierował do Sejmu RP wniosek o ponowne rozpatrzenie ustawy z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawę o prokuraturze oraz ustawę – Prawo o ustroju Sądów pow.