03.03.2010
Dnia 3 marca 2010 r. Prezydent RP złożył w Sejmie inicjatywę ustawodawczą - o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
05.02.2010
Prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
04.01.2010
4 stycznia 2010 roku Prezydent Lech Kaczyński złożył Marszałkowi Sejmu projekt ustawy zmieniającej ustawę o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
19.11.2009
Dnia 19 listopada 2009 r. Prezydent RP wniósł do Sejmu RP inicjatywę ustawodawczą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
29.07.2009
Zgodnie z projektem ustawy dzień 1 sierpnia ustanawia się Narodowym Dniem Pamięci Powstania Warszawskiego.
10.06.2009
10 czerwca 2009 r. Prezydent RP wniósł do Sejmu RP inicjatywę ustawodawczą o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
13.02.2009
13 lutego 2009 r. Prezydent RP przekazał do Sejmu projekt ustawy o świadczeniu substytucyjnym przysługującym osobom represjonowanym w latach 1939-1956 przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
06.11.2008
6 listopada 2008 Prezydent RP przekazał do Sejmu projekt ustawy o Korpusie Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.
23.10.2008
23 października 2008 r. Prezydent RP przekazał do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
13.10.2008
13 października 2008 r. Prezydent RP przekazał do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.
09.06.2008
9 czerwca 2008 r. Prezydent RP przekazał do Sejmu projekt ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.
21.04.2008
21 kwietnia 2008 r. Prezydent RP przekazał do Sejmu projekt ustawy o spółdzielniach.
08.02.2008
8 lutego 2008 r. Prezydent RP przekazał do Sejmu projekt ustawy o Funduszu Pomocy Ofiarom Klęsk Żywiołowych.
21.12.2007
21 grudnia 2007 r. Prezydent RP przekazał do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o BOR oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, BOR, PSP i SW oraz ich rodzin.
21.12.2007
21 grudnia 2007 r. Prezydent RP przekazał do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych.