Menu rozwijane

Przygotowania do wylotu samolotu specjalnego z pomocą humanitarną dla Haiti. Pomoc zorganizowała Kancelaria Prezydenta Lecha Kaczyńskiego wraz z Caritas Polska, Polską Misją Medyczną i Zakonem Kawalerów Maltańskich.
20 stycznia 2010