Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 16 czerwca 2021

Spotkanie Prezydenta Andrzeja Dudy z Prezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

  |   Pałac Prezydencki | Spotkanie Prezydenta Andrzeja Dudy z Prezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Pałac Prezydencki | Spotkanie Prezydenta Andrzeja Dudy z Prezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Pałac Prezydencki | Spotkanie Prezydenta Andrzeja Dudy z Prezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Pałac Prezydencki | Spotkanie Prezydenta Andrzeja Dudy z Prezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Pałac Prezydencki | Spotkanie Prezydenta Andrzeja Dudy z Prezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Co roku Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju inwestuje w Polsce średnio 600 mln EUR, wspierając między innymi rozwój sektora prywatnego, samorządów, współfinansując projekty energii odnawialnej oraz udzielając wsparcia w zakresie rozwoju rynku kapitałowego.

 

Tematem rozmowy Prezydenta RP z szefową EBOiR były kwestie związane z działalnością banku w Polsce i regionie. Prezydent Andrzej Duda wysoko ocenił dotychczasową działalność EBOiR w Polsce. Odnotował, że priorytetowe obszary zaangażowania banku w Polsce, zdefiniowane w obecnie obowiązującej strategii współpracy, dobrze odzwierciedlają kluczowe wyzwania stojące przed polską gospodarką, odnosząc się jednocześnie do tych dziedzin, gdzie wciąż utrzymują się luki transformacyjne.

 

Prezydent przedstawił też szefowej EBOiR rolę Inicjatywy Trójmorza jako formatu współpracy regionalnej skoncentrowanego na niwelowaniu różnic w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej, energetycznej i cyfrowej w 12 państwach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. W tym kontekście wyraził zainteresowanie zaangażowaniem banku w finansowanie projektów infrastrukturalnych w regionie Trójmorza.

 

W kwestiach związanych ze wsparciem inwestycji wspomagających transformację energetyczną Prezydent Andrzej Duda potwierdził polskie cele związane z dekarbonizacją gospodarki. Zwrócił też uwagę na skalę inwestycji niezbędnych w tym zakresie oraz wyraził wolę dalszego zaangażowania EBOiR w rozwój projektów w zakresie green economy, efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w Polsce.

 

Prezes Odile Renaud-Basso zapewniła Prezydenta Andrzeja Dudę o dużym znaczeniu Polski dla działalności EBOiR. Wyraziła uznanie dla bardzo ambitnego programu polskiej transformacji energetycznej. Przekazała także gratulacje w związku z bardzo dobrymi wynikami polskiej gospodarki. Doceniła silną dywersyfikację polskiego sektora prywatnego. Zapewniła też o przychylności EBOiR dla dalszego rozwoju polskiego rynku kapitałowego.

 

Odile Renaud-Basso pełni funkcję Prezesa EBOiR od listopada 2020 r. Przed powołaniem na to stanowisko pełniła wysokie stanowiska we francuskiej administracji państwowej. Była także m.in. wiceprzewodniczącą Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Finansowego, zastępcą Gubernatora Banku Światowego, EBOiR oraz Afrykańskiego Banku Rozwoju. W okresie kryzysu finansowego strefy euro była bliską współpracowniczką Przewodniczącego Rady Europejskiej. 


 

Poleć znajomemu