Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Jakub Kumoch – Szef BPM

Jakub Kumoch jest orientalistą i politologiem, ekspertem od stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej. Od 2015 r. zasiada w Sekcji Spraw Zagranicznych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Jest absolwentem Instytutu Stosunków Międzynarodowych oraz Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, w 2015 r. uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Należy do grupy ekspertów Komisji Europejskiej zajmujących się analizą procesów wyborczych i brał udział w kilkunastu Misjach Obserwacji Wyborów UE i OBWE. Od października 2016 r. do marca 2020 r. pełnił funkcję Ambasadora RP w Szwajcarii i Liechtensteinie.; od marca 2020 do lipca 2021 w Turcji. Mówi biegle po turecku, angielsku, francusku, chorwacku, hiszpańsku, rosyjsku, niemiecku i włosku. Posługuje się również m.in. ukraińskim i arabskim.

Witold Dzielski – Dyrektor Biura

Witold Dzielski. Kulturoznawca, amerykanista, lingwista. Od 2015 r. dyrektor Biura Spraw Zagranicznych, a od 2021 r. Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP. Wcześniej główny specjalista w Departamencie Ameryki Ministerstwa Sprawa Zagranicznych RP oraz, w latach 2007 -2012 pracownik wydziału politycznego ambasady RP w Waszyngtonie.

 

Przed podjęciem pracy w instytucjach administracji publicznej aktywnie zaangażowany w działania obywatelskie związane z tematyką transatlantycką i praw człowieka (m.in. b. prezes Stowarzyszenia US Matters, b. dyrektor biura Fundacji Pro Publico Bono, b. rzecznik Instytutu Praw Człowieka w Oświęcimiu). Wcześniej nauczyciel licealny i wykładowca akademicki. Autor publikacji z zakresu nauk społecznych i literatury fantasy. Amator sportów wyczynowych (czarny pas aikido, b. kapitan drużyny koszykarskiej).


 

Anna Pachla

Od 2016 roku pracownik Biura Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezydenta RP, na stanowisku zastępcy dyrektora BSZ od 2019, a od 2021 zastępcy dyrektora w BPM.

 

Ścieżkę zawodową rozpoczynała jako główny specjalista ds. krajów bałkańskich w Departamencie Spraw Zagranicznych KPRM. W latach 2001-2006 była pracownikiem wydziału politycznego Ambasady RP w Bułgarii, a w latach 2006-2011 pełniła funkcję dyrektora Instytutu Polskiego w Sofii.

 

Absolwentka Filologii Słowiańskiej na Uniwersytecie Łódzkim, stypendystka Ministra Edukacji Narodowej w latach 1996 i 1998, laureatka konkursów na przekład z literatury bułgarskiej. Posługuje się biegle językiem angielskim i bułgarskim.

Przemysław Balcerzyk

Przemysław Balcerzyk, ur. w 1974 r. w Kaliszu.

 

Od kwietnia 2019 do chwili powstania Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP pełnił funkcję zastępcy dyrektora Biura Spraw Zagranicznych KPRP. Wcześniej, przez dwa lata kierował Zespołem ds. Analiz BSZ.

 

W latach 2013-2017 pracował w Departamencie Wojskowych Spraw Zagranicznych Ministerstwa Obrony Narodowej RP, gdzie m.in. szefował wydziałowi zajmującemu się dwustronną współpracą obronną ze Stanami Zjednoczonymi.

 

W latach 2007-2012 pracował w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku, gdzie kolejno wykonywał obowiązki konsula ds. paszportowo-wizowych, konsula ds. polonijnych oraz zastępcy kierownika placówki.

 

Wcześniej przez dziesięć lat pracował jako nauczyciel języka angielskiego.

 

Ukończył amerykanistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Żonaty, ma jednego syna. Jego największą pasją jest czynne uprawianie sportu, a wśród innych zainteresowań znajdują się historia i nauka języków obcych.


 

Poleć znajomemu