Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 16 lipca 2019

Podsumowanie Belwederskiej Szkoły Letniej

  |   Uczestnicy Belwederskiej Szkoły Letniej z Prezydentem RP Andrzejem Dudą Dzień pierwszy. Prezydent zainaugurował Belwederską Szkołę Letnią Dzień pierwszy. Prezydent zainaugurował Belwederską Szkołę Letnią Janusz Wojciechowski, „Kontrola zewnętrzna organów sądowych w kontekście doświadczeń Europejskiego Trybunału Obrachunkowego” Janusz Wojciechowski, „Kontrola zewnętrzna organów sądowych w kontekście doświadczeń Europejskiego Trybunału Obrachunkowego” Janusz Wojciechowski, „Kontrola zewnętrzna organów sądowych w kontekście doświadczeń Europejskiego Trybunału Obrachunkowego” Zofia Romaszewska „Dobro człowieka najwyższym prawem? Konfrontacja pokoleń” Wiesław Johann „Konstytucyjna ochrona praw i wolności człowieka” Pierwszy dzień Belwederskiej Szkoły Letniej Pierwszy dzień Belwederskiej Szkoły Letniej Pierwszy dzień Belwederskiej Szkoły Letniej Pierwszy dzień Belwederskiej Szkoły Letniej Dr Krzysztof Szczucki „Jaki ustrój dla RP?” Drugi dzień Belwederskiej Szkoły Letniej – wykłady w Pałacu Prezydenckim Ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier „Prawo a bezprawie – perspektywa prawa rzymskiego” Ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier „Prawo a bezprawie – perspektywa prawa rzymskiego” Ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier „Prawo a bezprawie – perspektywa prawa rzymskiego” Ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier „Prawo a bezprawie – perspektywa prawa rzymskiego” Ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier „Prawo a bezprawie – perspektywa prawa rzymskiego” Ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier „Prawo a bezprawie – perspektywa prawa rzymskiego” Drugi dzień Belwederskiej Szkoły Letniej Prof. dr hab. Andrzej Dziadzio „Spory ideowe w dobie kształtowania się państwa prawa” Prof. dr hab. Andrzej Dziadzio „Spory ideowe w dobie kształtowania się państwa prawa” Prof. dr hab. Andrzej Dziadzio „Spory ideowe w dobie kształtowania się państwa prawa” Prof. dr hab. Andrzej Dziadzio „Spory ideowe w dobie kształtowania się państwa prawa” Prof. dr hab. Andrzej Dziadzio „Spory ideowe w dobie kształtowania się państwa prawa” Prof. dr hab. Andrzej Dziadzio „Spory ideowe w dobie kształtowania się państwa prawa” Prof. dr hab. Bogdan Szlachta „Między normatywizmem a pozytywizmem prawniczym. Uwagi historyka doktryn polityczno-prawnych” Prof. dr hab. Bogdan Szlachta „Między normatywizmem a pozytywizmem prawniczym. Uwagi historyka doktryn polityczno-prawnych” Prof. dr hab. Bogdan Szlachta „Między normatywizmem a pozytywizmem prawniczym. Uwagi historyka doktryn polityczno-prawnych” Prof. dr hab. Małgorzata Manowska „Idealny model procesu cywilnego” Prof. dr hab. Małgorzata Manowska „Idealny model procesu cywilnego” Prof. dr hab. Małgorzata Manowska „Idealny model procesu cywilnego” Prof. dr hab. Małgorzata Manowska „Idealny model procesu cywilnego” Trzeci dzień Belwederskiej Szkoły Letniej. Wojciech Hermeliński „Gwarancje prawa wyborczego w przepisach rangi ponadustawowej” Wojciech Hermeliński „Gwarancje prawa wyborczego w przepisach rangi ponadustawowej” Wojciech Hermeliński „Gwarancje prawa wyborczego w przepisach rangi ponadustawowej” Wojciech Hermeliński „Gwarancje prawa wyborczego w przepisach rangi ponadustawowej” Wojciech Hermeliński „Gwarancje prawa wyborczego w przepisach rangi ponadustawowej” Wojciech Hermeliński „Gwarancje prawa wyborczego w przepisach rangi ponadustawowej” Prof. dr hab. Marek Andrzejewski „Obowiązki państwa wobec rodziny w kontekście konstytucyjnej zasady pomocniczości” Prof. dr hab. Marek Andrzejewski „Obowiązki państwa wobec rodziny w kontekście konstytucyjnej zasady pomocniczości” Prof. dr hab. Marek Andrzejewski „Obowiązki państwa wobec rodziny w kontekście konstytucyjnej zasady pomocniczości” Prof. dr hab. Marek Andrzejewski „Obowiązki państwa wobec rodziny w kontekście konstytucyjnej zasady pomocniczości” Prof. dr hab. Marek Andrzejewski „Obowiązki państwa wobec rodziny w kontekście konstytucyjnej zasady pomocniczości” Prof. dr hab. Marek Andrzejewski „Obowiązki państwa wobec rodziny w kontekście konstytucyjnej zasady pomocniczości” Prof. dr hab. Krzysztof Szczerski „Systemowe dylematy kryzysu Unii Europejskiej. Aspekty prawne i polityczne” Prof. dr hab. Krzysztof Szczerski „Systemowe dylematy kryzysu Unii Europejskiej. Aspekty prawne i polityczne” Prof. dr hab. Krzysztof Szczerski „Systemowe dylematy kryzysu Unii Europejskiej. Aspekty prawne i polityczne” Prof. dr hab. Krzysztof Szczerski „Systemowe dylematy kryzysu Unii Europejskiej. Aspekty prawne i polityczne” Prof. dr hab. Krzysztof Szczerski „Systemowe dylematy kryzysu Unii Europejskiej. Aspekty prawne i polityczne” Prof. dr hab. Krzysztof Szczerski „Systemowe dylematy kryzysu Unii Europejskiej. Aspekty prawne i polityczne” Prof. dr hab. Krzysztof Szczerski „Systemowe dylematy kryzysu Unii Europejskiej. Aspekty prawne i polityczne” Prof. dr hab. Zbigniew Stawrowski „O prawdziwej konstytucji” Prof. dr hab. Zbigniew Stawrowski „O prawdziwej konstytucji” Prof. dr hab. Zbigniew Stawrowski „O prawdziwej konstytucji” Prof. dr hab. Zbigniew Stawrowski „O prawdziwej konstytucji” Debata: W. Hermeliński, W. Johann. Prowadzi: A. Brzozowski-Oleksiak „O problemach natury konstytucyjnej” Debata: W. Hermeliński, W. Johann. Prowadzi: A. Brzozowski-Oleksiak „O problemach natury konstytucyjnej” Debata: W. Hermeliński, W. Johann. Prowadzi: A. Brzozowski-Oleksiak „O problemach natury konstytucyjnej” Debata: W. Hermeliński, W. Johann. Prowadzi: A. Brzozowski-Oleksiak „O problemach natury konstytucyjnej” Dzień czwarty. Wizyta w Trybunale Konstytucyjnym Dzień czwarty. Wizyta w Trybunale Konstytucyjnym Powitanie przez Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julię Przyłębską Powitanie przez Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julię Przyłębską Powitanie przez Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julię Przyłębską Dr hab. Justyn Piskorski Dr hab. Justyn Piskorski Dr hab. Justyn Piskorski Dr Bartosz Skwara „Kompetencje i funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego” Dr Bartosz Skwara „Kompetencje i funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego” Dr Bartosz Skwara „Kompetencje i funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego” Dr Bartosz Skwara „Kompetencje i funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego” Warsztaty poświęcone skardze konstytucyjnej – dr Wojciech Arndt Warsztaty poświęcone skardze konstytucyjnej – dr Wojciech Arndt Warsztaty poświęcone skardze konstytucyjnej – dr Wojciech Arndt Warsztaty poświęcone skardze konstytucyjnej – dr Wojciech Arndt Zwiedzanie gmachu Trybunału Konstytucyjnego Zwiedzanie gmachu Trybunału Konstytucyjnego Zwiedzanie gmachu Trybunału Konstytucyjnego Zwiedzanie gmachu Trybunału Konstytucyjnego Zwiedzanie gmachu Trybunału Konstytucyjnego Dr Krzysztof Koźmiński „Zasada dobra wspólnego a legislacja – warsztaty z wykorzystaniem oceny skutków regulacji” Dr Krzysztof Koźmiński „Zasada dobra wspólnego a legislacja – warsztaty z wykorzystaniem oceny skutków regulacji” Dr Krzysztof Koźmiński „Zasada dobra wspólnego a legislacja – warsztaty z wykorzystaniem oceny skutków regulacji” Dr Krzysztof Koźmiński „Zasada dobra wspólnego a legislacja – warsztaty z wykorzystaniem oceny skutków regulacji” Dr Krzysztof Koźmiński „Zasada dobra wspólnego a legislacja – warsztaty z wykorzystaniem oceny skutków regulacji” Dr Krzysztof Koźmiński „Zasada dobra wspólnego a legislacja – warsztaty z wykorzystaniem oceny skutków regulacji” Dr Krzysztof Koźmiński „Zasada dobra wspólnego a legislacja – warsztaty z wykorzystaniem oceny skutków regulacji” Dr Krzysztof Koźmiński „Zasada dobra wspólnego a legislacja – warsztaty z wykorzystaniem oceny skutków regulacji” Dr Krzysztof Koźmiński „Zasada dobra wspólnego a legislacja – warsztaty z wykorzystaniem oceny skutków regulacji” Dr Krzysztof Koźmiński „Zasada dobra wspólnego a legislacja – warsztaty z wykorzystaniem oceny skutków regulacji” Dr Krzysztof Koźmiński „Zasada dobra wspólnego a legislacja – warsztaty z wykorzystaniem oceny skutków regulacji” Dr Krzysztof Koźmiński „Zasada dobra wspólnego a legislacja – warsztaty z wykorzystaniem oceny skutków regulacji” Dr Krzysztof Koźmiński „Zasada dobra wspólnego a legislacja – warsztaty z wykorzystaniem oceny skutków regulacji” Dr hab. Artur Kotowski „Rola i granice wykorzystania pozajęzykowych metod wykładni prawa” Dr hab. Artur Kotowski „Rola i granice wykorzystania pozajęzykowych metod wykładni prawa” Prof. dr hab. Arkadiusz Radwan „Monteskiusz zmęczony – o wyzwaniach ustrojowych współczesności” Prof. dr hab. Arkadiusz Radwan „Monteskiusz zmęczony – o wyzwaniach ustrojowych współczesności” Prof. dr hab. Arkadiusz Radwan „Monteskiusz zmęczony – o wyzwaniach ustrojowych współczesności” Prof. dr hab. Arkadiusz Radwan „Monteskiusz zmęczony – o wyzwaniach ustrojowych współczesności” Prof. dr hab. Arkadiusz Radwan „Monteskiusz zmęczony – o wyzwaniach ustrojowych współczesności” Dr hab. Jan Rudnicki „Kodeks cywilny jako narzędzie polityczne” Dr hab. Jan Rudnicki „Kodeks cywilny jako narzędzie polityczne” Jan Rokita, „Doświadczenie ustrojowe III RP. Uwagi na przyszłość” Jan Rokita, „Doświadczenie ustrojowe III RP. Uwagi na przyszłość” Jan Rokita, „Doświadczenie ustrojowe III RP. Uwagi na przyszłość” Jan Rokita, „Doświadczenie ustrojowe III RP. Uwagi na przyszłość” Jan Rokita, „Doświadczenie ustrojowe III RP. Uwagi na przyszłość” Rozdanie dyplomów Rozdanie dyplomów Rozdanie dyplomów Rozdanie dyplomów Rozdanie dyplomów Rozdanie dyplomów Rozdanie dyplomów Rozdanie dyplomów Rozdanie dyplomów Rozdanie dyplomów Rozdanie dyplomów Zakończenie tegorocznej edycji Belwederskiej Szkoły Letniej Zakończenie tegorocznej edycji Belwederskiej Szkoły Letniej Zakończenie tegorocznej edycji Belwederskiej Szkoły Letniej Zakończenie tegorocznej edycji Belwederskiej Szkoły Letniej Zakończenie tegorocznej edycji Belwederskiej Szkoły Letniej Zakończenie tegorocznej edycji Belwederskiej Szkoły Letniej

Trzydziestu studentów z ośrodków akademickich w całej Polsce odebrało w niedzielę certyfikaty ukończenia Belwederskiej Szkoły Letniej.

 

Zajęcia, które zainaugurował Prezydent Andrzej Duda, poprowadzili uznani wykładowcy oraz praktycy. PROGRAM>>

 

 

 

 

Przez tydzień uczniowie brali udział w wykładach i warsztatach zorganizowanych pod hasłem „Prawo dla dobra wspólnego”. Dyskutowano m.in. nad konstytucyjną ochroną praw i wolności człowieka (Wiesław Johann), sporach ideowych w dobie kształtowania się państwa prawa (prof. Dr hab. Andrzej Dziadzio) czy gwarancjach prawa wyborczego (Wojciech Hermeliński). Rozpatrywano systemowe dylematy kryzysu Unii Europejskiej (prof. dr hab. Krzysztof Szczerski) i analizowano obowiązki państwa wobec rodziny w kontekście konstytucyjnej zasady pomocniczości (prof. dr hab. Marek Andrzejewski). Zastanawiano się, jaki ustrój jest najlepszy dla Rzeczpospolitej (dr Krzysztof Szczucki) i nad tym, jakie są ustrojowe wyzwania współczesności (prof. dr hab. Arkadiusz Radwan).

 

 

 

 

 

 

Słuchacze BSL odbyli także wizytę studyjną w Trybunale Konstytucyjnym.

 

 

 

Wieńczący tegoroczną edycję wykład, dotyczący wniosków na przyszłość płynących z doświadczeń ustrojowych III RP, wygłosił Jan Rokita.

 

 

 

 

Poleć znajomemu