Menu rozwijane

Anna Surówka-Pasek

Anna Surówka-Pasek – urodziła się w 1978 r. w Jaworznie. Ukończyła prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz zdrowie publiczne w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2006 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych ze specjalnością prawo konstytucyjne. Była stypendystką Rządu Republiki Francuskiej na Uniwersytecie w Orleanie i Funduszu Stypendialnego im. Jerzego Stefana Langroda.

W latach 2007-2009 pracowała jako adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. W latach 2007-2008  pracowała jako adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Od 2009 pracuje jako adiunkt na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2007 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

W swojej pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach z zakresu prawa publicznego, a w szczególności prawa konstytucyjnego, prawa do ochrony zdrowia, prawa medycznego, procedury administracyjnej. Interesuje się także ekonomią, zarządzaniem, polityką społeczną.

Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa publicznego. Od 7 sierpnia 2015 r. do 7 października 2020 r. jako Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP pełniła nadzór nad Biurem Prawa i Ustroju, a przez pewien czas także Biurem Obywatelstw i Prawa Łaski.

7 października 2020 r. została powołana na Doradcę Prezydenta RP.