Menu rozwijane

Irena Zofia Romaszewska

Irena Zofia Romaszewska, ur. 17 sierpnia 1940 r. w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek fizyka.
W 1967 roku była współinicjatorką akcji zbierania podpisów pracowników naukowych w obronie Adama Michnika zawieszonego w prawach studenta UW. W latach 1969–1971 prowadziła w swoim mieszkaniu polityczne koło samokształceniowe. Od IX 1976 roku organizowała zbiórki pieniędzy dla represjonowanych robotników Radomia i Ursusa, zaś od 1977 roku, wraz z mężem Zbigniewem Romaszewskim, kierowała Biurem Interwencyjnym KOR, następnie Komitetem Samoobrony Społecznej KOR, dokumentującym przypadki łamania praw człowieka. Redagowała dział „Praworządność” w „Biuletynie Informacyjnym” KSS KOR.

W latach 1980–81 kierowała pracami Komisji Interwencji i Praworządności Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”. Była inicjatorką reaktywowania stowarzyszenia opieki nad więźniami Patronat.

Po 13 grudnia 1981 roku pozostawała w ukryciu, zaś od 1982 roku współorganizowała i była spikerką pierwszego podziemnego Radia „Solidarność”. Władze komunistyczne aresztowały ją 5 lipca 1982 roku, a 17 lutego roku następnego skazały na 3 lata więzienia. Z zakładu karnego wyszła po ogłoszeniu amnestii w lipcu 1983 roku.

W kwietniu 1985 roku wyjechała do USA, gdzie stworzyła Polski Fundusz Obrony Prawnej, który stanowił podstawę materialną powołanej w 1986 roku działającej jawnie Komisji Interwencji i Praworządności „S”. W Komisji tej działała w latach 1986–1989.

W latach 1989 – 1995 pełniła funkcję dyrektora Biura Interwencji Kancelarii Senatu. W 1990 roku w ramach Fundacji Praw Człowieka z mężem i współpracownikami przy współudziale litewskiego Sąjūdisu organizowała II Międzynarodową Konferencję Praw Człowieka w Leningradzie, a w 1998 roku współorganizowała III Międzynarodową Konferencję Praw Człowieka w Warszawie. W latach 1991–1993 była sędzią Trybunału Stanu. W latach 1996–2001 należała do Ruchu Odbudowy Polski. W 2003 roku była wśród założycieli powołanej z inicjatywy jej męża partii Suwerenność–Praca–Sprawiedliwość. W 2011 r. weszła w skład rady stowarzyszenia Solidarni 2010.

Irena Zofia Romaszewska jest laureatką Nagrody Praw Człowieka Fundacji Aurora przy Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii (1987). Odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (2006), w latach 2007 – 2010 zasiadała w składzie Kapituły Orderu (2008–2010 jako jej Kanclerz). W marcu 2022 roku otrzymała Odznakę Honorową Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”.