Menu rozwijane

Marek Rymsza

Dr hab. Marek Rymsza – socjolog, pracuje naukowo na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Zakładem Profilaktycznych Funkcji Polityki Społecznej.

Współzałożyciel i redaktor naczelny (2004–2016) kwartalnika „Trzeci Sektor” – pisma naukowego poświęconego problematyce społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych. Członek Laboratorium Więzi. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz przewodniczący Sekcji Pracy Socjalnej PTS.

W latach 1990–2001 pracował w Kancelarii Senatu RP jako sekretarz Komisji ds. polityki społecznej, rodziny i zdrowia w czterech kolejnych kadencjach parlamentarnych, a w latach 2002–2008 był dyrektorem Programu Polityki Społecznej w Fundacji Instytut Spraw Publicznych.

Specjalizuje się w zagadnieniach polityki społecznej, polityki rodzinnej, pracy socjalnej oraz w programowaniu polityk publicznych, a także w problematyce sektora non–profit i społeczeństwa obywatelskiego.

Od 2015 r. członek Kapituły Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”. Koordynator sekcji Polityka społeczna, rodzina Narodowej Rady Rozwoju (2015–2020). Od października 2017 r. pełni funkcję doradcy Prezydenta RP. Od 2018 r. jest przedstawicielem Prezydenta RP w radzie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Od maja 2021 r. jest Przewodniczącym Rady do spraw Społecznych Narodowej Rady Rozwoju.