Menu rozwijane

Piotr Nowacki

Piotr Nowacki, ur. 5 czerwca 1956 r. w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku geografia, specjalizacja geografia turyzmu oraz Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, kierunek trenerski. Od 1987 do 2015 roku nauczyciel akademicki w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2005 – 2008 pełnił funkcję członka Senatu UJ. W latach 1989 – 2014 kierownik SWFiS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Wieloletni działacz i trener w krakowskim środowisku Akademickiego Związku Sportowego. Odznaczony srebrną odznaką Zarządu Głównego AZS.

Od 1987 roku członek NSZZ Solidarność – przewodniczący koła jednostki organizacyjnej.  Od 1992 bierze aktywny udział w pracach Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, pełniąc w latach 2000 - 2005 funkcję członka Zarządu i przewodniczącego Komisji Licencjonowanych Szkół Narciarskich SITN PZN. Instruktor wykładowca PZN, uczestnik Międzynarodowych Kongresów Nauczania Narciarstwa – INTERSKI.

Laureat wielu nagród Rektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Zarządzania w Krakowie za wybitne osiągnięcia dydaktyczne w środowisku akademickim. W latach 2005 – 2008 odznaczany tytułem – Trener Roku za wybitne osiągnięcia sportowe.