Menu rozwijane

Andrzej Zybertowicz

Andrzej Janusz Zybertowicz ur. 30 września 1954 w Bydgoszczy. Socjolog, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Absolwent historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na UMK pracuje od roku 1977: najpierw w Zakładzie Filozofii Instytutu Nauk Społecznych, od 1989 do 1995 w Katedrze Socjologii UMK, a od 1995 w Instytucie Socjologii UMK. W latach 1998 – 2006 jest dyrektorem Instytutu, a od 2004 r. kieruje w nim Zakładem Interesów Grupowych. Brał udział w międzynarodowych seminariach w: Australii, Belgii, Czarnogórze, Hiszpanii, Holandii, Jugosławii, Kanadzie, Litwie, Niemczech, Norwegii, Rosji, Rumunii, Serbii, Szwajcarii, Ukrainie, USA, Węgrzech, Wielkiej Brytanii.

W latach 2003 – 2006 członek Komitetu Naukoznawstwa i Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Kierownik grantów badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych oraz Narodowe Centrum Nauki. Autor wielu publikacji badawczych dotyczących transformacji ustrojowej, a zwłaszcza wymiarów życia społecznego oraz socjologii wiedzy. Współautor pierwszej wydanej na Zachodzie naukowej analizy roli tajnych służb w procesach wychodzenia z komunizmu – książki Privatizing the Police-State: The case of Poland.

Podczas stanu wojennego działał w opozycji, między innymi współorganizował siatkę kolportażu prasy podziemnej w Toruniu. W okresie lipiec – wrzesień 1982 przebywał w areszcie śledczym w Toruniu podejrzany o nielegalną działalność wydawniczą. Został objęty amnestią dla więźniów politycznych w roku 1983.

W latach 2006-2007 doradca Komisji Weryfikacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych. W okresie 2006-2007 przewodniczy Radzie Programowej Centralnego Ośrodka Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Od lipca do listopada 2007 jest głównym doradcą ds. bezpieczeństwa państwa premiera Jarosława Kaczyńskiego. Od 1 stycznia 2008 do 10 kwietnia 2010 jest doradcą ds. bezpieczeństwa państwa Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. W latach 2009-2010 przewodniczy Zespołowi ds. Bezpieczeństwa Energetycznego w Kancelarii Prezydenta RP. Od roku 2006 uczestniczy w pracach badawczych, konferencjach i seminariach Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Od połowy lat 90. komentuje w mediach wydarzenia polityczne i zjawiska społeczne – m.in. w Nowościach oraz Gazecie Pomorskiej. Obecnie jest stałym felietonistą tygodnika W Sieci.