Menu rozwijane

Piotr Serafin

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie. Prezes Zarządu Małopolskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o. oraz właściciel ekologicznego gospodarstwa rolnego.

W ostatnich latach kierował instytucjami związanymi z rynkiem rolnym: Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w latach 2018-2019, wcześniej Zastępca Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Krakowie, Pełnomocnik Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do spraw tworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Małopolsce. W latach 2016 – 2017 dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego w Krakowie. Członek sekcji Wieś, rolnictwo Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej w latach 2016 – 2020.

Projektodawca i realizator wielu inicjatyw związanych z rolnictwem i polityką obszarów wiejskich, między innymi takich jak: Platforma Żywnościowa - teledetekcja w rolnictwie, zmiany w ustawie o UKUR, kreowanie strategii KOWR i strategii promocji polskiej żywności na rynku krajowym i zagranicznym „Polska smakuje”. Równolegle w zakresie przestrzeni okołorolniczej: kreowanie polityki OZE w gospodarstwach rolnych – cykl szkoleń w województwach, czy organizacja Światowych Dni Młodzieży z ramienia Ministerstwa Rolnictwa.

Pomysłodawca oraz współzałożyciel Fundacji Św. Scholastyki, organizacji aktywnej w działalności świetlic środowiskowych i opieki nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Współzałożyciel Fundacji Św. Benedykta wspierającej aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.

4 lutego 2021 r. powołany został na stanowisko społecznego Doradcy Prezydenta RP.