Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 23 czerwca 2016

Oświadczenie KPRP w sprawie publikacji portalu Natemat.pl

Portal Natemat.pl opisał sprawę dokumentu, zamieszczonego na Twitterze przez Jana Kunerta, dotyczącego prawa łaski. Poniżej oświadczenie KPRP w tej sprawie.

 

Prezydent stosuje prawo łaski w stosunku do osób skazanych wyrokiem karnym. W nadmienionym przypadku chodzi zaś o sprawę cywilną.


Stosowanie prawa łaski przez Prezydenta może mieć formę ułaskawienia albo abolicji indywidualnej. Ułaskawić można jedynie osobę skazaną prawomocnym wyrokiem karnym. Z kolei abolicję indywidualną można zastosować na każdym etapie postępowania sądowego w sprawie karnej.

 

Prośba do Prezydenta o zastosowanie prawa łaski w formie zwolnienia od egzekucji sądowej w sprawie cywilnej, np. zwolnienia od egzekucji prowadzonej w oparciu o nakaz zapłaty wydany przez sąd, jest, na gruncie obowiązujących przepisów, niedopuszczalna.

 

Prawo łaski nie obejmuje bowiem możliwości łagodzenia lub zwalniania od skutków prawomocnych orzeczeń w sprawach cywilnych.


Omyłkowo użyte w pismie Biura Obywatelstw i Prawa Łaski określenie "prawomocnych wyroków sądowych (karnych)" powinno zostać ograniczone do określenia "wyroków sądowych (karnych)".

 

Biuro Prasowe KPRP
 

Poleć znajomemu