Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 30 czerwca 2016

Porozumienie pomiędzy KPRP a Krajową Radą Notarialną

  |   Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej chce usprawnić relację pomiędzy obywatelem a organami administracji samorządowej i centralnej. Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej chce usprawnić relację pomiędzy obywatelem a organami administracji samorządowej i centralnej. Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej chce usprawnić relację pomiędzy obywatelem a organami administracji samorządowej i centralnej. Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej chce usprawnić relację pomiędzy obywatelem a organami administracji samorządowej i centralnej.

Minister Andrzej Dera oraz Prezes Krajowej Rady Notarialnej not. Mariusz Białecki oraz wiceprezes, not. Elżbieta Rączkowska-Martyn podpisali w czwartek porozumienie o współpracy pomiędzy Biurem Interwencyjnej Pomocy Prawnej Kancelarii Prezydenta RP a Krajową Radą Notariatu. W spotkaniu uczestniczyła także Zofia Romaszewska, Doradca Prezydenta RP oraz Tomasz Kulikowski, dyrektor Biura IPP KPRP. 

 

Strony porozumienia, opierając się na wspólnym pojmowaniu zadań w zakresie edukacji i informacji prawnej oraz rozumiejąc potrzebę podnoszenia społecznej świadomości w zakresie ochrony praw obywatelskich oraz przestrzeganiu ich przez organy władzy publicznej, zdecydowały o podjęciu współpracy oraz zadeklarowały wzajemnie świadczyć pomoc w tym zakresie, w ramach posiadanych kompetencji.

 

Pomoc ta, w szczególny sposób skierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.


Minister Andrzej Dera podkreślił, że Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej chce usprawnić relację pomiędzy obywatelem a organami administracji samorządowej i centralnej. Prezes Krajowej Rady Notarialnej not. Mariusz Białecki zapowiedział, że notariusze chętnie włączą się w działania na rzecz promowania edukacji prawnej.Krajowa Rada Notarialna zdecydowała o powierzeniu realizacji działań wynikających z podpisanego dzisiaj Porozumienia działającej przy KRN Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego.

 

Zaplanowane działania , w pierwszym etapie współpracy, polegały będą na wsparciu notariuszy dla działań interwencyjnych realizowanych przez Biuro. Notariusze, działając w ramach wolontariatu, będą wspierać Pracowników Biura w rozpatrywaniu spraw znajdujących się w kompetencjach rejentów. Kolejnym etapem współpracy będzie bezpośrednie zaangażowanie notariuszy w udzielanie pomocy osobom, które zgłoszą swój problem w ramach dyżurów ekspertów oraz korespondencyjnie, odpowiadając pisemnie na nadesłane sprawy.

Poleć znajomemu