Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 12 lipca 2016

Nagroda Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”

  |   Uroczystość powołania Kapituły Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Dla Dobra Wspólnego” (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP) Uroczystość powołania Kapituły Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Dla Dobra Wspólnego” (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP) Uroczystość powołania Kapituły Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Dla Dobra Wspólnego” (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP) Uroczystość powołania Kapituły Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Dla Dobra Wspólnego” (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP) Uroczystość powołania Kapituły Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Dla Dobra Wspólnego” (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP) Uroczystość powołania Kapituły Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Dla Dobra Wspólnego” (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP) Uroczystość powołania Kapituły Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Dla Dobra Wspólnego” (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP) Uroczystość powołania Kapituły Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Dla Dobra Wspólnego” (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP) Uroczystość powołania Kapituły Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Dla Dobra Wspólnego” (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP) Uroczystość powołania Kapituły Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Dla Dobra Wspólnego” (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP) Uroczystość powołania Kapituły Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Dla Dobra Wspólnego” (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP) Uroczystość powołania Kapituły Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Dla Dobra Wspólnego” (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP)

Uroczystość powołania Kapituły Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Dla Dobra Wspólnego” odbyła się 12 lipca 2016 roku w Pałacu Prezydenckim w Sali Chorągwianej.

 

Nominacje, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wręczyła minister Małgorzata Sadurska, Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 
Idea Nagrody:

Nagroda Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Dla Dobra Wspólnego” jest promocją postaw, działań i projektów obywatelskich na rzecz dobra wspólnego. Ma honorować szczególnie zaangażowane osoby, organizacje pozarządowe i wartościowe przedsięwzięcia społeczne budujące wspólnotę obywatelską.

 
Celem Nagrody jest:

- wzmocnienie Rzeczypospolitej poprzez kreowanie patriotycznych postaw obywatelskich;

- wspieranie idei budowy społeczeństwa obywatelskiego; 

- umacnianie świadomości obywatelskiej, solidarności oraz budowanie kapitału społecznego;

- zachęcanie obywateli do czynnego uczestnictwa obywatelskiego oraz podejmowania aktywności na rzecz dobra wspólnego.

 

Przyznanie Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Dla Dobra Wspólnego” następuje poprzez rekomendację członków Kapituły Nagrody.

 

Nagroda jest cykliczna i będzie przyznawana corocznie.

 

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:

a) Człowiek - lider,

b) Dzieło - przedsięwzięcie, projekt,

c) Instytucja – organizacja
 

Nagrodę w każdej kategorii – jednemu z trzech nominowanych kandydatów przedstawionych przez Kapitułę – przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent RP może przyznać nagrodę więcej niż jednemu podmiotowi w każdej kategorii lub zrezygnować z jej przyznania.

 
Skład Kapituły:
 • Wojciech Kolarski – Sekretarz Kapituły
 • dr hab. Marek Rymsza - koordynator sekcji „Polityka społeczna, rodzina” NRR, kierownik Zakładu Profilaktycznych Funkcji Polityki Społecznej w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego >> NRR
 • Wojciech Kaczmarczyk - Sekretarz Stanu Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania
 • Renata Koźlicka-Glińska - Dyrektor Programowy, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • dr hab. Ewa Leś - członek sekcji „Polityka społeczna, rodzina” NRR, kierownik Zakładu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego  >> NRR
 • ks. Stanisław Jurczuk - członek sekcji „Polityka społeczna, rodzina” NRR, duszpasterz niepełnosprawnych archidiecezji warszawskiej, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej >> NRR
 • Przemysław Omieczyński - prezes zarządu Fundacji Niepodległości 
 • ks. Wojciech Sadłoń - dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego
 • ks. Stanisław Słowik - Dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej
 • Arkadiusz Jachimowicz - – prezes Stowarzyszenia ESWIP oraz Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT (nieobecny na powołaniu Kapituły)
 • Ewa Smuk-Stratenwerth - Ogólnopolska Sieć Uniwersytetów Ludowych oraz Dyrektor Stowarzyszenia ZIARNO
 • Piotr Pawłowski - prezes Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Fundacji Integracja
 • Marek Borowski - prezes Federacji Polskich Banków Żywności
 • Michał Guć - wiceprezydent Gdyni ds. innowacji  (nieobecny na powołaniu Kapituły)
 • Ryszard Kamiński - prezes Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
 • prof. dr hab. Jerzy Stanisław Olędzki - członek Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, profesor zwyczajny w Instytucie Edukacji Medialnej i  Dziennikarstwa, Wydział Teologiczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Poleć znajomemu