Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 1 czerwca 2017

Lista publikacji, w których wskazywano na możliwość stosowania przez Prezydenta RP prawa łaski w postaci indywidualnej abolicji

Zgodnie z zapowiedzią Sekretarza Stanu, Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Muchy przedstawiamy listę publikacji, w których wskazywano na możliwość stosowania przez Prezydenta RP prawa łaski w postaci indywidualnej abolicji:

 

1. Stanisław Śliwiński, Polski proces karny przed sądem powszechnym - Zasady ogólne, Warszawa 1961, s. 113;

 

2. Stefan Kalinowski, Postępowanie karne – Zarys części ogólnej, Warszawa 1963, s. 146;

 

3. Jan Bednarzak, Amnestia, Warszawa 1965, s.80;

 

4. Andrzej Murzynowski, Ułaskawienie w Polsce Ludowej, Warszawa 1965, s.127-128 oraz w pracy pt. Refleksje na temat instytucji ułaskawienia w świetle aktualnego stanu prawnego, Prawo, społeczeństwo, jednostka - Księga jubileuszowa dedykowana prof. Leszkowi Kubickiemu, Warszawa 2003 r. s.490;

 

5. Stanisław Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2009, s.574-575;

 

6. Tomasz Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2008, s.1184 oraz w pracy Tomasz Grzegorczyk, Janusz Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2014, s.1008;

 

7. Ryszard Piotrowski, Stosowanie prawa łaski w świetle Konstytucji RP, Studia Iuridica 2006 nr 45 s. 165-166, 169;

 

8. Lech Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2015, s.212;

 

9. Stanisław Stachowiak w T. Nowak, S. Stachowiak, Prawo karne procesowe. Dynamika postępowania, Bydgoszcz 2000, s. 171; oraz w pracy Ułaskawienie w przepisach kpk z 1997 r., WPP nr 2, s.3;

 

10. Maria Jeż-Ludwichowska w A.Bulsiewicz, M.Jeż-Ludwichowska, D.Kala, D.Osowska, A.Lach, Przebieg procesu karnego, Toruń 2003, s.263;

 

11. Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak, Postępowanie ułaskawieniowe w świetle konstytucji RP na tle porównawczym, Ius Novum 2011nr 4, s.38;

 

12. Bogusław Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012,  s.768;

 

13. Bartosz Baran, Prawo łaski w polskim systemie prawnym na tle powszechnym, Sosnowiec 2011, s.314-325.

 
Poleć znajomemu