Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 16 grudnia 2018

Kwiaty od Prezydenta w 37. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

W niedzielę, przed murem więzienia na Białołęce w Warszawie zostały złożone kwiaty w imieniu Prezydenta RP w związku z 37. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

 

W roku wielkiego narodowego jubileuszu, gdy wspominamy wszystkich, którzy zabiegali o niepodległość Polski, o jej miejsce i znaczenie w Europie i świecie oraz budowali podstawy suwerennej Rzeczypospolitej; dla uhonorowania tysięcy działaczy opozycji demokratycznej, którzy w czasach komunistycznego zniewolenia, mimo represji, pacyfikacji zakładów pracy i aresztowań odważnie upominali się o wolną, demokratyczną i sprawiedliwą Ojczyznę; z wyrazami uznania dla organizatora uroczystości –  Stowarzyszenia Wolnego Słowa oraz współorganizatorów: Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy i  Służby Więziennej za upamiętnienie ofiar stanu wojennego, wszystkich więzionych i internowanych, w tym w Ośrodku Odosobnienia w Warszawie-Białołęce; w przekonaniu, że to wielkie solidarnościowe przesłanie sprzed 37 lat będzie sprzyjać budowaniu dialogu społecznego oraz inspirować do pracy dla dobra Rzeczypospolitej.

Poleć znajomemu