23 czerwca 2016
Pałac Prezydencki

Portal Natemat.pl opisał sprawę dokumentu, zamieszczonego na Twitterze przez Jana Kunerta, dotyczącego prawa łaski. Poniżej oświadczenie KPRP w tej sprawie.

Prezydent stosuje prawo łaski w stosunku do osób skazanych wyrokiem karnym. W nadmienionym przypadku chodzi zaś o sprawę cywilną.

Stosowanie prawa łaski przez Prezydenta może mieć formę ułaskawienia albo abolicji indywidualnej. Ułaskawić można jedynie osobę skazaną prawomocnym wyrokiem karnym. Z kolei abolicję indywidualną można zastosować na każdym etapie postępowania sądowego w sprawie karnej.

Prośba do Prezydenta o zastosowanie prawa łaski w formie zwolnienia od egzekucji sądowej w sprawie cywilnej, np. zwolnienia od egzekucji prowadzonej w oparciu o nakaz zapłaty wydany przez sąd, jest, na gruncie obowiązujących przepisów, niedopuszczalna.

Prawo łaski nie obejmuje bowiem możliwości łagodzenia lub zwalniania od skutków prawomocnych orzeczeń w sprawach cywilnych.

Omyłkowo użyte w pismie Biura Obywatelstw i Prawa Łaski określenie "prawomocnych wyroków sądowych (karnych)" powinno zostać ograniczone do określenia "wyroków sądowych (karnych)".

Biuro Prasowe KPRP