07 czerwca 2016

Konferencja prasowa w Pałacu Prezydenckim w sprawie tzw. ustawy frankowej (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP)

Konferencja prasowa w Pałacu Prezydenckim w sprawie tzw. ustawy frankowej (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP)

Konferencja prasowa w Pałacu Prezydenckim w sprawie tzw. ustawy frankowej (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP)

Konferencja prasowa w Pałacu Prezydenckim w sprawie tzw. ustawy frankowej (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP)

o1163530844.jpg
o1691593397.jpg
o2139556508.jpg
o1536667870.jpg

 - Projekt ustawy dotyczący frankowiczów zapewnia bezpieczeństwo zarówno dla kredytobiorców, jak i kredytodawców - powiedział we wtorek na konferencji prasowej prof. dr hab. Witold Modzelewski, członek zespołu niezależnych ekspertów, którzy pracowali nad tzw. ustawą frankową.

Zespół ekspertów pracował przez trzy miesiące nad przygotowaniem zmian i uzupełnień do projektu regulacji dotyczącej restrukturyzacji kredytów hipotecznych odnoszonych do walut obcych. Był on powołany przez Szefa Kancelarii Prezydenta RP w dniu 8 kwietnia 2016 r. w składzie: dr hab. Marcin Dyl, doc. dr Marek Grzybowski, Sławomir Horbaczewski, dr hab. Zbigniew Krysiak, dr hab. Jarosław Mielcarek, prof. dr hab. Witold Modzelewski, dr hab. Anna Szelągowska i pracownicy Kancelarii Prezydenta RP: dr Aneta Frań-Adamek, Przemysław Bryksa i Paweł Janik. W pracach Zespołu uczestniczył aktywnie także dr Marek Dietl, Społeczny Doradca Prezydenta RP w zakresie gospodarki.

Członkowie Zespołu zatrudnieni w Kancelarii swoje prace wykonywali w ramach obowiązków służbowych, natomiast eksperci zewnętrzni samodzielnie podjęli decyzję o pracy pro publico bono (bez żadnego wynagrodzenia).

Zespół, który spotkał się we wtorek na ostatnim posiedzeniu ustalił niemal ostateczny kształt propozycji, które przedstawi Kancelarii Prezydenta. Może Cię zainteresować Powołano zespół ekspertów ds. projektu tzw. ustawy frankowej "Kredyty walutowe będą przeliczane po tzw. kursie sprawiedliwym"

Prof. Modzelewski podał, że projekt określa metody rozwiązania pięciu istotnych zagadnień związanych z problemem frankowiczów.

- Po pierwsze problem zwrotu tzw. spreadów, czyli kwot, które zostały pobrane przez banki w związku ze sprzedażą (...) dewiz kredytobiorcom. Po drugie jest to tak zwane odwalutowanie (...)" - powiedział. Dodał, że trzecim elementem do rozwiązania jest okres, gdy kredyty były spłacane. - Tu sięgamy do kilku dróg, m.in. inspirując się bardzo ważnym doświadczeniem i propozycją projektu Kancelarii Prezydenta dotyczącą kursu sprawiedliwego - wskazał.

- Po czwarte jest to problem zwrotu lokalu, który był przedmiotem zabezpieczenia (...) i wygaśnięcia zobowiązań z tego tytułu. Po piąte musimy rozwiązać problem skutków o charakterze bilansowym, rachunkowym, ekonomicznym zastosowania metod restrukturyzacji - powiedział.

Jak dodał, w tym ostatnim przypadku zaproponowano szczególne rozwiązania, które były częściowo wzorowane na tym, co było w projekcie prezydenckim, ale także brano pod uwagę "inne doświadczenia". - Najważniejsze jest to, że ustawa zapewnia bezpieczeństwo zarówno dla kredytobiorców, jak i kredytodawców i ostatecznego zamknięcia owego sporu, który niestety ciągle jest - powiedział Modzelewski.

W konferencji poza prof. Witoldem Modzelewskim udział wzięli Sławomir Horbaczewski, dr hab. Zbigniew Krysiak, dr hab. Jarosław Mielcarek oraz zastępca dyrektora Biura ds. Narodowej Rady Rozwoju Przemysław Bryksa.  (PAP, inf. własna)