Menu rozwijane

Adam Kwiatkowski - zdjęcie w treści wpisu

Adam Kwiatkowski, Sekretarz Stanu

Urodził się 7 grudnia 1972 roku w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1994–2006 był Radnym Dzielnicy Praga–Południe, a w latach 2006 – 2011 Radnym m. st. Warszawy. Przewodniczył Komisji Ochrony Środowiska, zasiadał także w Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Pomocy Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom. 

Był Dyrektorem Departamentu Strategii, Rozwoju Regionalnego i Funduszy Strukturalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego (2003), Wiceprezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (2004–2006), a także doradcą premiera Jarosława Kaczyńskiego ds. funduszy Unii Europejskiej oraz Sekretarzem Komitetu Monitorującego ds. Wykorzystania Funduszy ze środków Unii Europejskiej (2006–2007). 

W Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego był odpowiedzialny m. in. za przygotowywanie wizyt i spotkań prezydenta. Jest jednym z założycieli Ruchu Społecznego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 

W wyborach w 2011 roku został wybrany Posłem na Sejm RP. Zasiadał w Komisji Łączności z Polakami za Granicą i Komisji Finansów Publicznych oraz przewodniczył pracom Zespołu ds. Obrony Wolności Słowa. 

7 sierpnia 2015 r. został powołany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na stanowisko Sekretarza Stanu. Od 7 sierpnia 2015 r. do 3 kwietnia 2017 r. pełnił funkcję Szefa Gabinetu Prezydenta RP.  

Wiele lat współpracował z Akademią Leona Koźmińskiego, w której wykładał Przedsiębiorczość Społeczności Lokalnych. 

Z zamiłowania jest narciarzem i podróżnikiem. W wolnych chwilach gra w tenisa i jeździ na rowerze z żoną Ulą. Jest szczęśliwym ojcem dwóch synów – Szymona i Stefana oraz córki Kingi. 

Minister Adam Kwiatkowski pełni nadzór merytoryczny nad:
– Biurem Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą;
– Biurem Wydarzeń Krajowych.

Do kompetencji Sekretarza Stanu Adama Kwiatkowskiego należy:

  1. koordynacja kontaktów z Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami kraju oraz współpracy z podmiotami polonijnymi i emigracyjnymi;
  2. współpraca z Sejmem i Senatem, organami administracji publicznej i administracji samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie spraw związanych z Polonią i Polakami za granicą;
  3. planowanie działań Prezydenta w zakresie współpracy ze środowiskami polonijnymi i emigracyjnymi;
  4. nadzór nad przygotowaniem merytorycznym oraz koordynacja działań podczas wizyt krajowych Prezydenta, w szczególności w zakresie obsługi protokolarnej Prezydenta;
  5. inicjowanie, nadzór i koordynowanie realizacji wizyt krajowych i wydarzeń związanych z priorytetami prezydentury;
  6. współpraca z organami administracji publicznej i administracji samorządowej, posłami, senatorami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji wizyt krajowych i wydarzeń związanych z priorytetami prezydentury.