Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Adam Kwiatkowski - Sekretarz Stanu

Adam Kwiatkowski urodził się 7 grudnia 1972 roku w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 

W latach 1994-2006 był Radnym Dzielnicy Praga-Południe, a w latach 2006 – 2011 Radnym m. st. Warszawy. Przewodniczył Komisji Ochrony Środowiska, zasiadał także w Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Pomocy Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom.

 

Był Dyrektorem Departamentu Strategii, Rozwoju Regionalnego i Funduszy Strukturalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego (2003), Wiceprezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (2004-2006), a także doradcą premiera Jarosława Kaczyńskiego ds. funduszy Unii Europejskiej oraz Sekretarzem Komitetu Monitorującego ds. Wykorzystania Funduszy ze środków Unii Europejskiej (2006-2007).

 

W Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego był odpowiedzialny m. in. za przygotowywanie wizyt i spotkań prezydenta. Jest jednym z założycieli Ruchu Społecznego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 

W wyborach w 2011 roku został wybrany Posłem na Sejm RP. Zasiadał w Komisji Łączności z Polakami za Granicą i Komisji Finansów Publicznych oraz przewodniczył pracom Zespołu ds. Obrony Wolności Słowa.

 

7 sierpnia 2015 r. został powołany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na stanowisko Sekretarza Stanu. Od 7 sierpnia 2015 r. do 3 kwietnia 2017 r. pełnił funkcję Szefa Gabinetu Prezydenta RP. 

 

Wiele lat współpracował z Akademią Leona Koźmińskiego, w której wykładał Przedsiębiorczość Społeczności Lokalnych.

 

Z zamiłowania jest narciarzem i podróżnikiem. W wolnych chwilach gra w tenisa i jeździ na rowerze z żoną Ulą. Jest szczęśliwym ojcem dwóch synów – Szymona i Stefana oraz córki Kingi.

 

Minister Adam Kwiatkowski pełni nadzór merytoryczny nad:
- Biurem Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą;

- Biurem Wydarzeń Krajowych.
 

Do kompetencji Sekretarza Stanu Adama Kwiatkowskiego należy:

1)        koordynacja kontaktów z Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami kraju oraz współpracy z podmiotami polonijnymi i emigracyjnymi;

2)       współpraca z Sejmem i Senatem, organami administracji publicznej
i administracji samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie spraw związanych z Polonią i Polakami za granicą;

3)       planowanie działań Prezydenta RP w zakresie współpracy ze środowiskami polonijnymi i emigracyjnymi;

4)       nadzór nad przygotowywaniem merytorycznym oraz koordynacją działań podczas wizyt krajowych Prezydenta RP, w szczególności:

a)      nadzór i koordynacja obsługi protokolarnej Prezydenta RP podczas wizyt krajowych,

b)      nadzór nad obsługą medialną wydarzeń krajowych z udziałem Prezydenta RP;

5)       inicjowanie, koordynowanie i nadzór nad realizacją wizyt krajowych
i wydarzeń związanych z priorytetami prezydentury;

6)       współpraca z organami administracji publicznej i administracji samorządowej,  posłami, senatorami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji wizyt krajowych i wydarzeń związanych z priorytetami prezydentury;

7)       współpraca w realizacji priorytetów prezydentury;

8)       współpraca z doradcami Prezydenta RP w zakresie powierzonych kompetencji;

9)       inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć (projektów) Kancelarii, zgodnie
z powierzonym obszarem kompetencji oraz innych, zleconych przez Prezydenta RP lub Szefa Kancelarii.

 

 

 
Poleć znajomemu