Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Andrzej Dera – Sekretarz Stanu

 

Andrzej Dera urodził się 10 września 1961 r. w Ostrowie Wielkopolskim. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył aplikację sędziowską zakończoną zdaniem egzaminu sędziowskiego.

 

W latach 1990-1997 był Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim. W latach 1999-2002 był starostą ostrowskim. Radny Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego 1990-1994, a w latach 1998-2005 radny powiatu ostrowskiego. Poseł na Sejm RP V, VI i VII kadencji. W 2007 roku był członkiem Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. W latach 2006-2011 członek Krajowej Rady Sądownictwa.

 

16 listopada 2015 r. został powołany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

 

Minister Andrzej Dera pełni nadzór merytoryczny nad:

- Biurem Interwencyjnej Pomocy Prawnej;
- Biurem Odznaczeń i Nominacji.

 

Do kompetencji Sekretarza Stanu Andrzeja Dery należy:


Do kompetencji Sekretarza Stanu Andrzeja Dery należy:

 

1. nadzór i koordynacja w sprawach związanych z udzielaniem interwencyjnej pomocy prawnej;

2. nadzór i koordynacja w sprawach związanych z konstytucyjnymi i ustawowymi uprawnieniami Prezydenta w zakresie;

a) powoływania na kierownicze stanowiska państwowe i odwoływania z tych stanowisk,
b) przedkładania listów uwierzytelniających i odwołujących ambasadorów Rzeczypospolitej Polskiej,
c) powoływania i odwoływania przedstawicieli Prezydenta w innych organach państwowych,
d) nadawania tytułu profesora,
e) powoływania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego,
f) mianowania Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i dowódców rodzajów Sił Zbrojnych oraz mianowania na stopnie generalskie (równorzędne) i na pierwszy stopień oficerski,
g) nadawania orderów i odznaczeń;
h) występowania z wnioskiem do Sejmu o powołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego;

3. nadzór i koordynacja nad organizowaniem i prowadzeniem uroczystości związanych z kompetencjami określonymi w pkt. 2 lit. a-g oraz uroczystości składania ślubowania przez nowo wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego;

4. nadzorowanie przygotowywania założeń do projektów inicjatyw legislacyjnych Prezydenta.

Poleć znajomemu