Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Błażej Spychalski – Sekretarz Stanu

 

Błażej Spychalski urodził się 16 lutego 1985 r. we Włocławku. W 2010 r. ukończył  studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek Prawo.

 

Związany z Prawem i Sprawiedliwością od 2006 r. Pracował m.in. w dziale Legislacji i Analiz Klubu Parlamentarnego PiS, a także w dziale Prezydialnym Klubu. Od 2011 r., przez cztery lata, był asystentem posła do Parlamentu Europejskiego Konrada Szymańskiego, a następnie europosła Janusza Wojciechowskiego. W 2014 r. został koordynatorem w dziale struktur partii PiS. Później pełnił funkcję Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim, a od 1 marca został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim. Przez ostatnie 4 lata radny sejmiku województwa łódzkiego, członek Komisji Rozwoju Regionalnego Gospodarki Przestrzennej, Transportu i Komunikacji.

 

Od 7 września 2018 r. pełni funkcję Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

 

Żonaty, ma czworo dzieci.

 

Minister Błażej Spychalski pełni nadzór merytoryczny nad Biurem Prasowym.


Do kompetencji Sekretarza Stanu Błażeja Spychalskiego należy:
1) nadzór nad bieżącą obsługą kontaktów z mediami;
2) nadzór nad organizacją wywiadów i spotkań Prezydenta oraz członków Kierownictwa Kancelarii z dziennikarzami;
3) nadzór nad udzielaniem odpowiedzi na pytania dziennikarzy kierowane w trybie ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914);
4) nadzór nad obsługą medialną wydarzeń krajowych i zagranicznych z udziałem Prezydenta;

5) współpraca z organizacjami działającymi na obszarach wiejskich, w tym ze społeczno-zawodowymi organizacjami rolników;
6) współpraca w realizacji priorytetów prezydentury;

7) współpraca z doradcami Prezydenta w zakresie powierzonych kompetencji;
8) inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć (projektów) Kancelarii, zgodnie z powierzonym obszarem kompetencji oraz innych, zleconych przez Prezydenta lub Szefa Kancelarii.

 

Poleć znajomemu