Menu rozwijane

01_bogna_janke_smc_4438.jpg [429.05 KB]

Bogna Janke, Sekretarz Stanu

Urodziła się 9 lipca 1973 r. w Białymstoku, wychowała w Olsztynie, a w 1997 r. ukończyła studia magisterskie na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku filologia germańska. Jest absolwentką studiów doktoranckich na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 1998 r. pracowała jako dziennikarka i reporterka, m.in. w Polskiej Agencji Prasowej i TVN24. Jako przedsiębiorca wydawała własne media – lokalny tygodnik „Gazeta Południa” ukazujący się na terenie powiatu piaseczyńskiego, a od 2006 do 2021 r. ogólnopolski portal blogowy SALON24.

Była wolontariuszem Fundacji Świętego Mikołaja w projekcie „Mama w pracy”, a następnie  fundatorem i prezesem Fundacji Warszawskie Szpitale Polowe, której celem było stworzenie ekspozycji upamiętniającej szpitale polowe z Powstania Warszawskiego. Stworzyła serwis internetowy www.szpitale1944.pl. Jest honorowym dawcą krwi.

Interesuje się mediami, polityką i historią. Lubi podróżować z plecakiem. Uprawia sport – wędruje, jeździ na nartach, trenowała krav magę. Weszła na jeden ze szczytów Korony Ziemi – Kilimandżaro.

Jest mężatką, ma dwóch synów.

Od 14 lipca 2021 r. jest Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Pełni merytoryczny nadzór nad Biurem Dialogu i Korespondencji.

Do kompetencji Sekretarza Stanu Bogny Janke należy:

1) nadzór i koordynacja w sprawach związanych z kierowanymi do Prezydenta i Kancelarii listami, opiniami, petycjami oraz apelami pochodzącymi od osób
fizycznych i organizacji;
2) monitorowanie problematyki związanej ze sprawami społecznymi, w szczególności problematyki zrównoważonego rozwoju kraju, ochrony rodziny, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, stanu finansów publicznych, wykorzystania funduszy pomocowych.