Menu rozwijane

Grażyna Ignaczak-Bandych - zdjęcie w treści wpisu

Grażyna Ignaczak–Bandych, Szef Kancelarii Prezydenta RP

Urodzona 1 maja 1963 r., jest absolwentką Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła także studia podyplomowe Prawno–Samorządowe w Polskiej Akademii Nauk, studia podyplomowe z zakresu kontroli i audytu na Uniwersytecie Warszawskim, ponadto Studium Edukacji Ekonomicznej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim dla kadry zarządzającej problematyką teleinformatyczną. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach z zakresu planowania strategicznego, zarządzania i przywództwa, finansów publicznych, kontroli zarządczej, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania projektami – posiada PRINCE2® Practitioner Certificate in Project Management. Zdała egzamin państwowy z języka francuskiego.

7 sierpnia 2015 r. objęła nowe stanowisko – została pierwszym w historii Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  – dyrektorem generalnym.

8 października 2020 r. – Prezydent Andrzej Duda powołał ją na stanowisko szefa KPRP.

Od 2008 r. jest urzędnikiem mianowanym służby cywilnej.

Grażyna Ignaczak–Bandych jest związana z administracją rządową od 2000 r. Wtedy rozpoczęła pracę jako Mazowiecki Wicekurator Oświaty, następnie – w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – jako dyrektor Departamentu Mecenatu, a później jako zastępca dyrektora Departamentu Ekonomicznego. W latach 2005–2007 była dyrektorem generalnym tego resortu. Od 2007 do 2015 pełniła funkcję dyrektora generalnego w centralnym urzędzie administracji rządowej – Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Działała w NSZZ „Solidarność”. Od 1998 była radną stołecznej dzielnicy Praga–Południe z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność. W latach 2002–2006 zasiadała w radzie Warszawy – wybrana z listy Prawa i Sprawiedliwości – w której przewodniczyła komisji edukacji i rodziny.

Od 2004 r. była pracownikiem dydaktycznym w Akademii Leona Koźmińskiego, a następnie – do 2015 r. – na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W latach 1998–2000 była nauczycielem języka polskiego, m.in. w XCIX LO im. Zbigniewa Herberta w Warszawie.

Do kompetencji Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej należy:

  1. Planowanie i realizowanie działań w zakresie współpracy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z Sejmem, Senatem, Radą Ministrów oraz organami administracji publicznej,
  2. Nadzór nad zapewnieniem prawidłowej obsługi Prezydenta, w tym koordynacja realizacji spotkań i wizyt wynikających z kalendarza Prezydenta,
  3. Koordynacja działań w sprawach związanych ze współpracą ze środowiskami politycznymi,
  4. Koordynacja działań w sprawach związanych ze współpracą ze środowiskami medycznymi w tym członkostwo w Radzie do spraw ochrony zdrowia działającej przy Prezydencie,
  5. Koordynacja inicjatyw i działań Kancelarii podejmowanych w obszarze ochrony zdrowia,
  6. Współpraca z Sejmem, Senatem, Radą Ministrów, organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami i instytucjami.

Szef Kancelarii sprawuje bezpośredni, merytoryczny nadzór nad Biurem Obsługi Organizacyjnej Prezydenta oraz Biurem Szefa Kancelarii (bez Zespołu Obsługi Prawnej, który podlega Dyrektorowi Generalnemu).

Szef Kancelarii pełni funkcję sekretarza Rady Gabinetowej.