Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Grażyna Ignaczak-Bandych, Szef Kancelarii Prezydenta RP

Grażyna Ignaczak-Bandych ukończyła filologię polską oraz studia podyplomowe w PAN i na UW w zakresie samorządu terytorialnego, kontroli i audytu oraz zarządzania projektami.

 

W latach 1998 – 2006 związana z warszawskim samorządem, była  m.in. radną Rady Warszawy, przewodniczącą komisji edukacji i rodziny.

 

Od 2001 r. pracowała w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako dyrektor Departamentu Mecenatu, następnie jako zastępca dyrektora Departamentu Ekonomicznego. W latach 2005–2007 była dyrektorem generalnym  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2007- do 2015 pełniła funkcję dyrektora generalnego w centralnym urzędzie administracji rządowej – Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

 

Od 2008 r. jest urzędnikiem mianowanym służby cywilnej.

 

Od 2004 r. pracownik dydaktyczny  w Akademii Leona Koźmińskiego a następnie Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W latach 1998 – 2000 była nauczycielem języka polskiego.

 
Do kompetencji Szefa Kancelarii należy w szczególności:
1) planowanie i realizowanie działań w zakresie współpracy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z Sejmem, Senatem i Radą Ministrów oraz organami administracji publicznej;
2) koordynacja w sprawach związanych ze współpracą ze środowiskami politycznymi;
3) współpraca z Sejmem, Senatem i Radą Ministrów oraz organami administracji publicznej.
 
Poleć znajomemu