Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Halina Szymańska – Szef Kancelarii Prezydenta RP

Halina Szymańska urodziła się 9 listopada 1959 roku w Żarach. Z wykształcenia lekarz weterynarii,  absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu, lekarz higieny i epidemiologii. Ukończyła także podyplomowe studia z prawa administracyjnego i samorządowego oraz studia doktoranckie z nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Szczecińskim.

 

Pracowała jako kierownik laboratorium Lecznicy Specjalistycznej w Łobzie, dyrektor Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łobzie. Pełniła urząd burmistrza Łobza, a następnie starosty powiatu łobeskiego.

 

W latach 2006-2008 kierowała Zachodniopomorskim Oddziałem Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie.

 

Następnie podjęła pracę jako audytor w Urzędzie Miejskim w Stargardzie oraz w ramach działalności gospodarczej obsługiwała w tym zakresie samorządy gminne i powiatowe.

 

Od 1998 r. związana z samorządami – m. in. jako radna sejmiku woj. zachodniopomorskiego.

 

Od 2016 roku była Zastępcą Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

 

12 czerwca 2017 roku została powołana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na stanowisko Szefa Kancelarii Prezydenta RP.

 

Halina Szymańska jest mężatką, ma trzy córki.

 

Minister Halina Szymańska pełni nadzór merytoryczny nad:

-  Biurem Obsługi Organizacyjnej Prezydenta,

-  Pełnomocnikiem do spraw ochrony informacji niejawnych,

-  Administratorem bezpieczeństwa informacji,

-  Zespołem Audytu i Kontroli oraz stanowiskiem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Do kompetencji Haliny Szymańskiej, Szefa Kancelarii Prezydenta RP należy w szczególności:

1) planowanie i realizowanie działań w zakresie współpracy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „Prezydentem”,  z Sejmem, Senatem   i Radą Ministrów oraz organami administracji publicznej;

2) koordynacja w sprawach związanych ze współpracą ze środowiskami politycznymi;

3) współpraca z Sejmem, Senatem i Radą Ministrów oraz organami administracji publicznej;

4) nadzór i koordynacja nad obsługą organizacyjną  Prezydenta, dotyczącą w szczególności prawidłowości realizacji wizyt i spotkań wynikających z kalendarza Prezydenta.

Poleć znajomemu