Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Paweł Szrot – Sekretarz Stanu

Paweł Szrot (ur. 30 czerwca 1975  r. w Białymstoku) – polski prawnik i urzędnik państwowy, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów od 2015 r., zastępca szefa Kancelarii Premiera od 2016 r.

 

Pochodzi z Białegostoku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2002-2005 dyrektor biura poselskiego i senatorskiego Krzysztofa Jurgiela. W latach 2005-2006 pracował w gabinecie politycznym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W latach 2006–2007 dyrektor sekretariatu ministra-członka Rady Ministrów i wicepremiera Przemysława Gosiewskiego. W listopadzie 2007 r. tymczasowo pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Następnie w latach 2007–2015 wicedyrektor Biura Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

 

W 2015 r. był sekretarzem sztabu prezydenckiej kampanii wyborczej Andrzeja Dudy. 18 listopada 2015 r. został sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a 2 lutego 2016 r. zastępcą szefa Kancelarii Premiera.

 

Minister Paweł Szrot pełni nadzór merytoryczny nad Biurem Dialogu i Korespondencji.

 

Do kompetencji Sekretarza Stanu Pawła Szrota należy:

 

1)  nadzór i koordynacja w sprawach związanych z kierowanymi do Prezydenta i Kancelarii listami i opiniami, petycjami oraz apelami pochodzącymi od osób fizycznych i organizacji;
2) monitorowanie problematyki związanej ze sprawami społecznymi,
w szczególności problematyki zrównoważonego rozwoju kraju, ochrony rodziny, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, stanu finansów publicznych, wykorzystania funduszy pomocowych;
3) współpraca z Sejmem, Senatem, Radą Ministrów oraz organami administracji publicznej;
4) współpraca ze środowiskami politycznymi;
5) współpraca w zakresie komunikacji społecznej, w tym kontaktów z mediami;
6) współpraca w realizacji priorytetów prezydentury;
7) współpraca z doradcami Prezydenta w zakresie powierzonych kompetencji;
8) inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć (projektów) Kancelarii, zgodnie z powierzonym obszarem kompetencji oraz innych, zleconych przez Prezydenta lub Szefa Kancelarii”.

 

Poleć znajomemu