Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wojciech Kolarski – Sekretarz Stanu

 

Wojciech Kolarski urodził się 29 października 1972 r. w Krakowie. Jest absolwentem filozofii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Studiował filozofię i socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był stypendystą rządu Wielkiej Brytanii na Sussex University, gdzie uzyskał Postgraduate Diploma in Contemporary European Studies.

 

Był harcerzem i wolontariuszem w Duszpasterstwie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Klika”. Zaangażowany w szereg inicjatyw obywatelskich i społecznych, lider projektów edukacyjnych: plus/minus30 i Klub Debaty Politycznej, współzałożyciel stowarzyszenia Nasze Bielany.

 

Pracował w administracji samorządowej: w urzędzie miasta Krakowa, w urzędzie marszałkowskim województwa małopolskiego. W latach 2011-2015 był dyrektorem biur poselskich Andrzeja Dudy podczas sprawowania mandatu posła i eurodeputowanego.

 

W 2014 roku został wybrany na radnego miasta Krakowa.

 

7 sierpnia 2015 r. został powołany na stanowisko Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. 2 maja 2019 r.  Prezydent powołał Wojciecha Kolarskiego na stanowisko Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

 

Minister Wojciech Kolarski pełni nadzór merytoryczny nad:

- Biurem Wystąpień i Patronatów Prezydenta;

- Biurem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Do kompetencji Sekretarza Stanu Wojciecha Kolarskiego należy:

  1. nadzór nad patronatami i komitetami honorowymi Prezydenta;
  2. nadzór nad przygotowywaniem przemówień, wystąpień i wypowiedzi Prezydenta, w tym przeznaczonych do publikacji;
  3. monitorowanie problematyki związanej ze sprawami kultury, nauki, religii i dziedzictwa narodowego;
  4. koordynacja inicjatyw dotyczących promowania patriotyzmu;
  5. koordynacja spraw związanych ze współpracą ze środowiskami kultury i nauki, środowiskami kombatanckimi i organizacjami o tradycjach patriotycznych oraz kościołami i związkami wyznaniowymi.

 

 

Poleć znajomemu