Menu rozwijane

17 marca 2020

Uprzejmie informujemy, że na podstawie Zarządzenia Nr 3 /2020 Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego oraz koniecznością podjęcia działań prewencyjnych w celu zagwarantowania należytej dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo osób, wprowadza się następujące ograniczenia:

  1. Wstrzymuje się wszelką bezpośrednią obsługę interesantów w Kancelarii, w tym w Archiwum Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

  2. Wstrzymuje się możliwość bezpośredniego przyjmowania od obywateli petycji, skarg i wniosków.

  3. Petycje, skargi i wnioski oraz wszelka inna korespondencja, której adresatem jest Kancelaria, w tym Archiwum Prezydenta, należy składać za pośrednictwem:

  4. platformy e-PUAP,

  5. poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected],

  6. za pomocą placówek pocztowych operatora wyznaczonego Poczta Polska S.A.

  7. Wszystkie osoby wchodzące do obiektów Kancelarii będą poddawane pomiarowi temperatury ciała.