Menu rozwijane

10 listopada 2021

Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Grażyna Ignaczak-Bandych wręczyła akty powołania członkom Wspólnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289) postanowieniem z dnia 20 października 2021 r. Prezydent RP Andrzej Duda powołał Wspólną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych na kadencję 2021-2025 w składzie:

Przewodnicząca:                                Barbara BRODOWSKA-MĄCZKA  

          

Zastępca Przewodniczącej:              Katarzyna Sylwia IWICKA

Członkowie: 

Przemysław Marcin SOBOLEWSKI

Anna Małgorzata GUZIK

Mariola Urszula LEMONNIER

Bartosz SKWARA

Michał Szczepan JĘDRZEJCZYK

Anna Ewa FIGURNIAK

Tomasz Bartłomiej DARKOWSKI

Tomasz LACHOWICZ

Piotr Paweł WÓJCIK

Krzysztof Tomasz DĄBROWSKI

Agnieszka Małgorzata WÓJCICKA

Marek Robert KRZEŚNIAK

Leszek Władysław MAZUR

Powołania w skład Wspólnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Powołania w skład Wspólnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Powołania w skład Wspólnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Powołania w skład Wspólnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
o160441185.jpg
o1903292662.jpg
o1049249800.jpg
o2035783463.jpg