Menu rozwijane

02 lipca 2020
Andrzej Duda w bazie Bagram z żołnierzami PKW, którzy pełnią służbę w ramach misji Resolute Support w Afganistanie, marzec 2018
Spotkanie z żołnierzami w Bazie Wojskowej w Ādaži na Łotwie, czerwiec 2018
Prezydent RP u polskich żołnierzy stacjonujących w Rumunii, grudzień 2018
Andrzej Duda podczas spotkania z żołnierzami PKW, którzy pełnią służbę w ramach sił Unii Europejskiej EUFOR oraz żołnierzami PKW KFOR z Kosowa, kwiecień 2019
o2017213697.jpg
o1422171629.jpg
o1405129910.jpg
o184350115.jpg

W dniu 29 czerwca 2020 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wydał – na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa – postanowienia o przedłużeniu okresu użycia:

  • Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie wielonarodowej brygady sił dostosowanej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rumunii oraz Republice Bułgarii,
  • Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie batalionowej grupy bojowej sił wzmocnionej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Łotewskiej oraz Republice Estońskiej i Republice Litewskiej,
  • Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu,
  • Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Republice Macedonii Północnej oraz w Bośni i Hercegowinie,
  • Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim, Państwie Katar oraz Państwie Kuwejt.

Prezydent wydał 5 postanowień dot. przedłużenia okresu użycia Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa - zdjęcie w treści artykułu

Polski Kontyngent Wojskowy w składzie wielonarodowej brygady sił dostosowanej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rumunii oraz Republice Bułgarii (PKW RUMUNIA) – o liczebności do 250 żołnierzy i pracowników wraz z niezbędnym zabezpieczeniem i wyposażeniem – zostanie użyty na terytorium Rumunii oraz Republiki Bułgarii, w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., w celu wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, przy czym w sytuacji wystąpienia konfliktu zbrojnego będzie mógł zostać użyty w celu udziału w konflikcie zbrojnym.

Prezydent wydał 5 postanowień dot. przedłużenia okresu użycia Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Polski Kontyngent Wojskowy w składzie batalionowej grupy bojowej sił wzmocnionej Wysuniętej Obecności Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Łotewskiej oraz Republice Estońskiej i Republice Litewskiej (PKW ŁOTWA) – o  liczebności do 200 żołnierzy i pracowników wraz z niezbędnym zabezpieczeniem i wyposażeniem – zostanie użyty na terytorium Republiki Łotewskiej oraz Republiki Estońskiej i Republiki Litewskiej, w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., w celu wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, przy czym w sytuacji wystąpienia konfliktu zbrojnego będzie mógł zostać użyty w celu udziału w konflikcie zbrojnym.

Polski Kontyngent Wojskowy w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu (PKW Afganistan RSM) – o liczebności do 400 żołnierzy i pracowników – zostanie użyty na terytorium Islamskiej Republiki Afganistanu, w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., w celu udziału w misji pokojowej.

Prezydent wydał 5 postanowień dot. przedłużenia okresu użycia Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa - zdjęcie w treści artykułu nr 2

Polski Kontyngent Wojskowy w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Republice Macedonii Północnej oraz w Bośni i Hercegowinie (PKW KFOR) – o liczebności do 300 żołnierzy i pracowników – zostanie użyty w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Republice Macedonii Północnej oraz w Bośni i Hercegowinie, w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., w celu udziału w misji pokojowej.

Polski Kontyngent Wojskowy w Republice Iraku, Jordańskim Królestwie Haszymidzkim, Państwie Katar oraz Państwie Kuwejt (PKW IRAK) – o  liczebności do 350 żołnierzy i pracowników – zostanie użyty na terytorium Republiki Iraku, Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego, Państwa Katar oraz Państwa Kuwejt, w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., w celu udziału w akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom. PKW IRAK będzie realizował zadania w wojskowej operacji INHERENT RESOLVE prowadzonej w ramach Globalnej Koalicji oraz w Misji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Iraku.