przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| |
A | A | A

Kongres Profesji i Zawodów Pomocowych

 

 

25 lutego 2020 roku, Gmach Politechniki Warszawskiej

FORMULARZ REJESTRACYJNY >>>

 

Różnorodne praktyki społeczne w zakresie udzielania wsparcia pozwoliły wypracować określone profesjonalne metody pomagania, a z nich wyrosły liczne profesje i zawody pomocowe. Część z nich została w sposób szczególny uregulowana i zinstytucjonalizowana i należy do kategorii zawodów zaufania publicznego. Ich przedstawiciele, zrzeszeni w izby zawodowe, funkcjonują jako rozpoznawalni społecznie, cieszący się uznaniem specjaliści.

 

Współcześnie profesjonalne usługi świadczą w Polsce także specjaliści wielu innych zawodów z rozwiniętą metodyką i deontologią pomagania oraz sprawdzonymi programami kształcenia na poziomie zawodowym i uniwersyteckim. Są to w przeważającej mierze zawody regulowane, ale ich społeczna rozpoznawalność i prestiż są mniejsze, niż na to zasługują. Wraz ze zmieniającymi się potrzebami społecznymi wyłaniają się w dodatku coraz to nowe formy i praktyki profesjonalnego pomagania. Część z nich to nowe specjalności w ramach tradycyjnych zawodów pomocowych, ale część środowisk nowych specjalistów aspiruje do statusu odrębnych zawodów. Dynamika zachodzących zmian świadczy o potencjale rozwojowym profesjonalnego pomagania, ale zarazem prowadzi do niejasności i napięć w relacjach między specjalistami z różnych zawodów, specjalności i środowisk.

 

1 stycznia 2020 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, której projekt powstał w Kancelarii Prezydenta RP we współpracy z ekspertami z Narodowej Rady Rozwoju. Ustawa wprowadza legalną definicję usług społecznych jako niematerialną pomoc świadczoną bezpośrednio na rzecz usługobiorców, a także stwarza prawno-instytucjonalne warunki do rozwoju i integracji tych usług. To odpowiedni moment na podjęcie prac nad stworzeniem warunków do integracji i rozwoju także samych zawodów pomocowych. Wzajemnie spozycjonowana integracja usług społecznych oraz świadczących je specjalistów z różnych profesji i zawodów pomocowych to bowiem optymalny kierunek rozwoju polskich social services.

 

Kongres Profesji i Zawodów Pomocowych, organizowany pod auspicjami Prezydenta RP, to wydarzenie inicjujące prace nad integracją profesji i zawodów pomocowych. Kongres będzie okazją do spotkania się przedstawicieli różnych środowisk zawodowych, wymiany doświadczeń, określenia tego, co profesjonalistów łączy. Na Kongresie zaprezentowane zostaną i poddane pod dyskusję propozycje kierunkowych rozwiązań przygotowane w Narodowej Radzie Rozwoju.

 

Kongres Profesji i Zawodów Pomocowych stanowi kontynuację Kongresu Poradnictwa, który miał miejsce 1 lipca 2019 roku. Dlatego zostaną na nim zaprezentowane rezultaty prac podjętych po pierwszym kongresie, a mających na celu wsparcie rozwoju profesjonalnego poradnictwa jako usługi społecznej pierwszego kontaktu.

 

Kongres rozpoczną dyskusje środowiskowe w pięciu równoległych grupach:

 

1) Poradnictwo, doradztwo,

2) Opieka, wychowanie,

3) Praca socjalna;

4) Praca środowiskowa,

5) Terapia.

 

Są to podstawowe obszary świadczenia usług społecznych, które w sposób naturalny pozycjonują bliskie sobie profesje i zawody pomocowe.

 

W każdej grupie dyskusja – najpierw panelowa, a następnie otwarta – będzie się ogniskować wokół trzech pytań:

(1) co nas łączy, co nas dzieli?;

(2) jakie korzyści możemy osiągnąć z podjęcia działań integracyjnych?;

(3) jakie konkretne działania integracyjne i prorozwojowe warto podjąć?

 

Wyjątkiem będzie grupa Poradnictwo, doradztwo, której prace rozpoczną się od przedstawienia stanu prac roboczych nad (i) wspólnymi standardami poradnictwa, (ii) programem wsparcia dla organizacji pozarządowych świadczących usługi poradnicze oraz (iii) stworzeniem ogólnopolskiej bazy poradnictwa.

 

W części plenarnej Kongresu w ramach pierwszego panelu moderatorzy grup tematycznych przedstawią dorobek prac grupowych. Następnie będzie miało miejsce wystąpienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg, a wydarzenie zakończy druga dyskusja panelowa o możliwościach i kierunkach integracji profesji i zawodów pomocowych.

 

Zapraszamy do udziału!

FORMULARZ REJESTRACYJNY >>>

 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.