Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 9 grudnia 2016

Prezydent wręczył Nagrody „Dla Dobra Wspólnego”

  |   Gala Finałowa I edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP) Gala Finałowa I edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP) Gala Finałowa I edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP) Gala Finałowa I edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP) Gala Finałowa I edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP) Gala Finałowa I edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP) Gala Finałowa I edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP) Gala Finałowa I edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP) Gala Finałowa I edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP) Gala Finałowa I edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP) Gala Finałowa I edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP) Gala Finałowa I edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP) Gala Finałowa I edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP) Gala Finałowa I edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP) Gala Finałowa I edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP) Gala Finałowa I edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP) Gala Finałowa I edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP)

Podstawę nowoczesnego społeczeństwa i państwa stanowi solidarność wewnątrzspołeczna, ukierunkowanie na budowę dobra wspólnego i poczucia wspólnoty, z której nikt nie jest wykluczony - powiedział w piątek na gali nagrody „Dla Dobra Wspólnego” prezydent Andrzej Duda.

Zobacz także: Wystąpienie podczas Gali Finałowej I edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wzięli udział w finałowej Gali I edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”, która odbyła się w piątek w Pałacu Prezydenckim.

 

- Coś co jest niezwykle cenne, a właściwie można powiedzieć stanowi podstawę, dla mnie osobiście, nowoczesnego społeczeństwa i nowoczesnego państwa w najlepszym tego słowa znaczeniu. Ta solidarność wewnątrzspołeczna to ukierunkowanie na takie działanie, które buduje dobro wspólne, a zarazem buduje poczucie wspólnoty, z której nikt nie jest wykluczony, do której należy każdy, kto chce do niej przynależeć - podkreślił prezydent.

 

 

Im więcej polskich obywateli będzie działało w organizacjach zajmujących się pomocą innym, tym bardziej będziemy mogli mówić, że jesteśmy społeczeństwem obywateli - powiedział prezydent Andrzej Duda.

 

Prezydent podkreślił, że w każdym państwie i każdej organizacji, które uważają się za demokratyczne, działalność na rzecz dobra wspólnego jest niezwykle ważna.

 

- To jest swoisty papierek lakmusowy, to właśnie na ile państwo i społeczeństwo jest obywatelskim, czyli takim, które się angażuje w sprawy społeczne, które się interesuje swoim otoczeniem, bliźnimi, które działa w sposób inkluzywny, starając się likwidować bariery, starając się ze wszech miar likwidować wykluczenie - powiedział prezydent.

 

Prezydent Andrzej Duda podziękował przedstawicielom nagrodzonych organizacji za to, że "zarażają swoją gorliwością i wielkim sercem innych ludzi". Podkreślił, że im więcej polskich obywateli będzie działało w organizacjach zajmujących się pomocą innym i "nie będzie odwracało głowy, gdy widzi wolontariuszy działających na rzecz dobra wspólnego", tym bardziej będziemy mogli mówić, że jesteśmy społeczeństwem obywateli.

 

Decyzją Prezydenta RP laureatami Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” zostali:

  • W kategorii „Człowiek”: Jan Arczewski

Od 1986 roku prowadzi Telefon Zaufania dla Osób Niepełnosprawnych.

 

Od dzieciństwa choruje na rdzeniowy zanik mięśni i porusza się na wózku inwalidzkim. Jego cierpienie spowodowało wyostrzenie wrażliwości na drugiego człowieka. W Domu Pomocy Społecznej Kalina w Lublinie, w którym od 32 lat mieszka i pracuje jako psycholog, stworzył Telefon Zaufania dla Niepełnosprawnych. Znaczna część tej działalności ma charakter całkowicie społeczny. Odbył dziesiątki tysięcy rozmów. Problemy, z którymi zwracają się do niego ludzie dotyczą wszystkich sfer życia, zarówno psychologicznej, jak i egzystencjalnej.

 

 

  • W kategorii „Dzieło”: Fundacja Court Watch Polska
Projekt Obywatelski Monitoring Sądów.
 

Powstałą w kwietniu 2010 roku fundację założył zespół młodych zaangażowanych pasjonatów, chcących zmiany wizerunku polskiego sądownictwa. Zmiany dokonywanej oddolnie poprzez nagłaśnianie dobrych praktyk, informowanie o problemach i dokonywanie analiz działalności sądownictwa.

 

Zauważyli, że ludzie często nie czują się w sądach właściwie traktowani, a przestępcy są nieadekwatnie karani. Chcą, żeby każdy był w sądzie szanowany i wyszedł z niego z poczuciem sprawiedliwości. Dlatego, co roku, ponad 500 wolontariuszy Fundacji obserwuje rozprawy w całej Polsce. Publikują raporty, szkolą sędziów – są głosem obywateli w sądach i Ministerstwie Sprawiedliwości. Program Fundacji polegający na obserwacji rozpraw jest największy na świecie, a organizacje międzynarodowe promują te doświadczenia w innych krajach.

 

 

  • W kategorii „Instytucja”: Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu

Współzałożycielem Fundacji Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej utworzonej w 1991 r. w Sandomierzu był Zbigniewa Romaszewskiego ówczesny senator RP ziemi sandomierskiej.

 

Ośrodek powstał, aby pomóc sprostać problemom, wyzwaniom i możliwościom rozwoju, przed jakimi stanęli rolnicy oraz mieszkańcy wsi i małych miast ziemi sandomierskiej w trudnym, burzliwym, pełnym niepokoju i niepewności czasie przemian gospodarczych i społecznych, zachodzących w Polsce wraz ze zmianą systemu politycznego na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w.

 

Misją Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju lokalnych społeczności. W tym celu świadczą usługi szkoleniowe, doradcze, informacyjne i finansowe. Fundacja działa na rzecz gospodarstw rolnych, małych i średnich przedsiębiorstw. Współpracuje z samorządami lokalnymi, rolnikami oraz młodzieżą, głównie w regionie południowowschodniej Polski. Od 2005 roku, Fundacja jest również Lokalną Organizacją Grantową, przyznającą małe dotacje dla lokalnych organizacji pozarządowych i nieformalnych grup.

 

 

  • NAGRODA SPECJALNA: Brat Jerzy Adam Marszałkowicz

W uznaniu wybitnych zasług i dokonań obejmujących swym wymiarem więcej niż jedną kategorię Prezydent RP zdecydował o przyznaniu dodatkowej Nagrody Specjalnej jednemu z nominowanych.

 

Sentymentalnie związany z Zagłobicami pod Tarnowem, gdzie jako przedostatnie z siedmiorga dzieci Adama i Zofii z domu Turnau przyszedł na świat 19 stycznia 1931 roku. Pochodzi z ziemiańskiej, patriotycznej rodziny, która ukształtowała mu sposób myślenia o bliźnim.

 

2 listopada 1981 roku udało się zarejestrować Towarzystwo Pomocy Bezdomnym im. Adama Chmielowskiego, jako katolicką organizację dobroczynną. Na nadanie jej imienia Brata Alberta początkowo władze komunistyczne nie chciały udzielić pozwolenia.

 

Za zgodą ks. Kard. Henryka Gulbinowicza Brat Jerzy zamieszkał z bezdomnymi w pierwszym utworzonym we Wrocławiu schronisku. W 1988 roku został kierownikiem nowego schroniska w Bielicach pod Opolem, gdzie mieszka do dnia dzisiejszego dzieląc pokój z bezdomnymi.

 

 

(PAP, inf. własna)

Poleć znajomemu