Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Instytucje Zgłaszające

 1. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 3. Akademia Sztuki Wojennej
 4. Business Centre Club
 5. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
 6. Centrum im. A. Smitha
 7. Centrum Nauki Kopernik
 8. Dolnośląska Izba Gospodarcza
 9. Dolnośląscy Pracodawcy
 10. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
 11. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
 12. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Naczelna Organizacja Techniczna
 13. Forum Obywatelskiego Rozwoju
 14. Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 15. Forum Związków Zawodowych
 16. Fundacja Aula Polska
 17. Fundacja Firmy Rodzinne
 18. Fundacja Innowacyjna Polska
 19. Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 20. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
 21. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
 22. Fundacja Polska Przedsiębiorcza
 23. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”
 24. Fundacja Startup Poland
 25. Fundacja Technotalenty
 26. Fundacja Zaawansowanych Technologii
 27. Gdański Uniwersytet Medyczny
 28. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 29. Giełda Papierów Wartościowych
  w Warszawie
 30. Główny Inspektorat Farmaceutyczny
 31. Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
 32. Instytut Adama Mickiewicza
 33. Instytut Biznesu Rodzinnego
 34. Instytut Jagielloński
 35. Instytut Sobieskiego
 36. Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
 37. Izba Gospodarcza Energetyki
  i Ochrony Środowiska
 38. Izba Gospodarcza Farmacja Polska
 39. Izba Gospodarcza Medycyna Polska
 40. Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych
  i Recyklingu
 41. Izba Gospodarcza Transportu Lądowego
 42. Izba Gospodarki Elektronicznej
 43. Izba Przemysłowo-Handlowa
  w Białymstoku
 44. Izba Przemysłowo-Handlowa
  w Lublinie
 45. Izba Przemysłowo-Handlowa
  w Rzeszowie
 46. Izba Zbożowo-Paszowa
 47. Koalicja na Rzecz Polskich Innowacji
 48. Konfederacja „Lewiatan”
 49. Krajowa Izba Gospodarcza
 50. Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysłu Spożywczego i Opakowań”
 51. Krajowa Izba Gospodarki Morskiej
 52. Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza w Warszawie
 53. Krajowa Rada Izb Rolniczych
 54. Krajowa Rada Spółdzielcza
 55. Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw
 56. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców „Społem”
 57. Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich
 58. Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa
 59. Małopolskie Porozumienie Organizacji Gospodarczych
 60. MIT Enterprise Forum Poland
 61. Naczelna Izba Aptekarska
 62. Naczelna Izba Lekarska
 63. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
 64. Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu
  i Usług
 65. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 66. Narodowe Centrum Kultury
 67. Narodowe Centrum Nauki
 68. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 69. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
 70. NSZZ „Solidarność”
 71. Odlewnicza Izba Gospodarcza
 72. Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl
 73. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED
 74. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
 75. Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
 76. Państwowa Inspekcja Pracy
 77. Politechnika Warszawska
 78. Politechnika Wrocławska
 79. Polska Agencja Inwestycji i Handlu
 80. Polska Agencja Kosmiczna
 81. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 82. Polska Akademia Nauk
 83. Polska Federacja Producentów Żywności
 84. Polska Fundacja Ekologiczna
 85. Polska Izba Biomasy
 86. Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej
 87. Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji
 88. Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii
 89. Polska Izba Komunikacji Elektronicznej
 90. Polska Izba Mleka
 91. Polska Izba Opakowań
 92. Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju
 93. Polska Izba Przemysłu Chemicznego
 94. Polska Izba Przemysłu Jachtowego
  i Sportów Wodnych - POLSKIE JACHTY
 95. Polska Izba Przemysłu Targowego
 96. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
 97. Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła „PORT PC”
 98. Polska Organizacja Turystyczna
 99. Polska Rada Biznesu
 100. Polski Instytut Badań i Rozwoju
 101. Polski Komitet Energii Elektrycznej
 102. Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
 103. Polski Związek Producentów Farb
  i Klejów
 104. Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów
 105. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
 106. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
 107. Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb
 108. Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych
 109. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 110. Polskie Towarzystwo Gospodarcze
 111. Polskie Towarzystwo Przesyłu
  i Rozdziału Energii Elektrycznej
 112. Północna Izba Gospodarcza
 113. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
 114. PwC Startup Collider
 115. Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa
 116. Redakcja „Forbes”
 117. Redakcja „Gazeta Bankowa”
 118. Redakcja „Internetowe Życie Gospodarcze”
 119. Redakcja „Nowy Przemysł”
 120. Redakcja „Polish Market”
 121. Redakcja „Przegląd Techniczny”
 122. Redakcja „Puls Biznesu”
 123. Regionalna Izba Gospodarcza
  w Katowicach
 124. Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
 125. Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
 126. Startberry
 127. Stowarzyszenie AgroBiznesKlub
 128. Stowarzyszenie Eksporterów Polskich
 129. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
 130. Stowarzyszenie Energii Odnawialnej
 131. Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych
 132. Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego
 133. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
 134. Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji
  i Przedsiębiorczości
 135. Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych
  i Cukierniczych
 136. Stowarzyszenie Polskich Wynalazców
  i Racjonalizatorów
 137. Stowarzyszenie Producentów
  i Importerów Urządzeń Grzewczych
 138. Stowarzyszenie Producentów Ryb Łososiowatych
 139. Stowarzyszenie Rzeźników
  i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej
 140. Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad (DAFA)
 141. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 142. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 143. Towarzystwo Ekonomistów Polskich
 144. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie Laski
 145. Unia Metropolii Polskich
 146. Unia Miasteczek Polskich
 147. Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego
 148. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  w Poznaniu
 149. Uniwersytet Jagielloński
 150. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 151. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  w Toruniu
 152. Uniwersytet Warszawski
 153. Uniwersytet Wrocławski
 154. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 155. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 156. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
 157. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
 158. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 159. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 160. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 161. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 162. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
 163. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 164. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 165. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 166. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 167. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 168. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 169. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 170. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 171. Warszawska Izba Gospodarcza
 172. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 173. Wojskowa Akademia Techniczna
 174. Wyższy Urząd Górniczy
 175. Związek Banków Polskich
 176. Związek Gmin Wiejskich RP
 177. Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego
  i Elektronicznego Branży RTV i IT
  – ZIPSEE „Cyfrowa Polska”
 178. Związek Miast Polskich
 179. Związek Polskie Okna i Drzwi
 180. Związek Powiatów Polskich
 181. Związek Pracodawców „Partnerstwo
  dla Innowacji”
 182. Związek Pracodawców Branży Internetowej
 183. Związek Pracodawców Klastry Polskie
 184. Związek Pracodawców Polska Miedź
 185. Związek Producentów Cukru
 186. Związek Przedsiębiorców
  i Pracodawców
 187. Związek Rzemiosła Polskiego
 188. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

 

Poleć znajomemu